Araştırma Yöntemlerinin Türlerini Bilin

Araştırma Yöntemlerinin Türlerini Bilin

Önceki makalede sosyal araştırma yöntemlerinin ne olduğunu ve gereksinimlerini tartıştık. Bu durumda araştırma yapmadan önce yapılması gerekenler. Bu sefer araştırma yöntemlerinin türlerine döneceğiz.Genel olarak, araştırma metodolojisi üç boyuta atıfta bulunur: 1) araştırma tasarımı olarak benimsenen araştırma yaklaşımı, 2) veri toplamak için kullanılan yaklaşım veya veri analizi teknikleri ve 3) veri analizi süreci.Bu üç boyutu kullanarak araştırma yönt

Daha fazla oku

Dünyaya İslam'ın giriş ve gelişme süreci

Dünyaya İslam'ın giriş ve gelişme süreci

İslam ilk olarak Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde doğdu. Taraftarları İslam'ı çeşitli kanallardan yaydı. Bir teori, Dünyadaki İslam'ın ticaret yollarından girdiğini belirtir. İslam dinini ve kültürünü dünyaya yaydığında, süreç barışçıl olma eğilimindeydi. Bu nedenle, kral sıradan halka sıcak bir şekilde aldı.Ticaret dışında İslam'ın dünyaya gi

Daha fazla oku

Çeşitli Sorunlara Cevap Vermenize Yardımcı Olabilecek Fizik Formülleri

Çeşitli Sorunlara Cevap Vermenize Yardımcı Olabilecek Fizik Formülleri

Fizik her zaman birçok öğrenci tarafından zor kabul edilir. Sebeplerden biri, fizik formüllerinin anlaşılmasının oldukça zor olmasıdır. Aslında, nasıl doğru yapılacağını bilirseniz fizik daha kolay öğrenilebilir. Fiziğin öğrenilmesinin oldukça zor olduğu doğrudur. Bu dünyadaki işlerin nasıl yürüdüğünü bilmek istiyorsanız, bu daha da fazlasıdır.Aslında, fizikte ustalaşmanın yollarınd

Daha fazla oku

Güdümlü Demokrasi Çağında Dünya

Güdümlü Demokrasi Çağında Dünya

Bağımsızlıktan bugüne kadar, dünya siyasi ve ekonomik sistemde çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bugün hissettiğimiz demokrasi uzun bir süreç gerektiriyor. Dünya tarafından uygulanan demokratik sistemlerden biri, 1959'dan 1965'e kadar gerçekleşen güdümlü demokrasidir.Güdümlü demokrasi, tüm kararların daha sonra Başkan Soekarno tarafından alınan ülke liderine odaklandığı demokratik bir sistemdir. Bu demokrasi ilk kez Başkan Soekarno

Daha fazla oku

Formülasyonun Tarihi ve Pancasila'nın Doğuşu

Formülasyonun Tarihi ve Pancasila'nın Doğuşu

Bir olayın arkasında her zaman bir hikaye vardır. Öyle olsa bile, nihayet Pancasila ülkemizin temeli olarak yasallaştığında. Oraya varmak uzun bir süreç alıyor. Aynı zamanda gergin. Bu ülkenin ideolojisini oluşturma süreci Dünya için en önemli tarihlerden biri haline gelirse abartı olmaz.Pancasila isminin ke

Daha fazla oku

5 Karşılıkçılık, Komensalizm, Parazitizm ve diğerlerinin Ortakyaşamına Örnekler

5 Karşılıkçılık, Komensalizm, Parazitizm ve diğerlerinin Ortakyaşamına Örnekler

Ortak yaşam, bir canlı ile diğeri arasındaki biyolojik bir etkileşimdir. Canlılar, yararlı, tehlikeli veya birbirlerini etkilememelerine bakılmaksızın. Bunu yapan canlılara ortakyaşar denir. Ortakyaşam, karşılıklı ortak yaşam, komensalizm ortakyaşamı, parazitizm ortakyaşamı, amensalizm ortakyaşamı ve tarafsızlık ortakyaşamı olmak üzere birkaç türe ayrılır.Bu makalede, örneklerle tamamlana

Daha fazla oku

Başlıklar ve Resimlerle Tam Kimyasal Elementlerin Periyodik Tablosu

Başlıklar ve Resimlerle Tam Kimyasal Elementlerin Periyodik Tablosu

Periyodik tablodan bahsetmişken, şu anda lisede olan sizler bu tabloya oldukça aşina olmalısınız? Kısaca atom numarası (bir atom çekirdeğindeki proton sayısı), periyodik konfigürasyon ve kimyasal tekrarlara göre düzenlenmiş kimyasal elementleri gösteren bir tablodur.Bu tablo, özelliklerine göre genellikle bir döneme bölünen -s, -p, -d ve -f blokları olmak üzere dört bloğa bölünmüştür: sol metalik, sağ metalik değildir.S blokları , alkali ve alkali topr

Daha fazla oku

Bilmeniz Gereken Biyoloji Dalları

Bilmeniz Gereken Biyoloji Dalları

Okulda okuyacağınız bilim dallarından biri biyolojidir. Biyoloji, canlı organizmalar ve yaşamları üzerine yapılan çalışmadır. Bir biyolog, taksonominin yapısını, işlevini, büyümesini, evrimini, dağılımını, özdeşleşimini inceleyecektir. Biyolojinin kendisi hızla ilerledi ve gelişti. Sonuç olarak, birçok yeni bi

Daha fazla oku

Açıklayıcı Metnin Tanımı, Özellikleri ve Yapısı

Açıklayıcı Metnin Tanımı, Özellikleri ve Yapısı

Adından da anlaşılacağı gibi, bir açıklama veya açıklayıcı metin, doğal, sosyal, bilimsel ve kültürel ile ilgili bir olay veya genomun açıklamasını içeren bir metindir. Açıklayıcı metinde tartışılan fenomen örnekleri sel, heyelan, deprem ve diğerleri gibi doğal afetlerdir. Bu arada, sosyal olayların ö

Daha fazla oku

Meiosis ile Hücre Bölünmesi

Meiosis ile Hücre Bölünmesi

Hücreler bölünme süreciyle çoğalırlar. Hücre bölünmesi, hücrelerin ikiye veya daha fazlasına bölündüğü süreçtir. Mitotik bölünme ve mayoz olmak üzere iki çeşittir.Mitoz, somatik bir hücrenin, iki özdeş yavru hücre üretmek için hücre çekirdeğindeki kromozomları çoğaltması sürecidir. Bu arada, mayoz, yavru hücrelerde kro

Daha fazla oku

Bir paragraftaki ana fikri nasıl tanımlarsınız?

Bir paragraftaki ana fikri nasıl tanımlarsınız?

Ana fikir veya ana fikir, bir paragrafta tartışılacak bir konudur. İyi bir paragrafın bir ana fikri ve birkaç açıklayıcı cümlesi vardır. Ana fikir tartışma konusu olarak hizmet ederken açıklayıcı cümle konuyu açıklamaya hizmet eder. Bir paragrafın bir ana fikri ve bağlantılı veya ilişkili açıklayıcı cümleleri olmalıdır. O halde bir paragrafın ana fikri

Daha fazla oku

Fotosentezin Tanımı ve Süreci

Fotosentezin Tanımı ve Süreci

Hayvanlar ve insanlar besin yoluyla diğer canlılardan enerji elde ederlerse, bitkiler kendi besinlerini sağlayabilen organizmalardır. Bu sürece fotosentez denir.Bitkilerdeki klorofilin fotosentez yapmalarına izin veren şey olduğunu bir zamanlar öğrenmiştik. Fotosentez, çeşitli basit moleküllerden karmaşık molekülleri düzenleme veya sentezleme işlemi olan bir anabolizma sürecidir. Bu nedenle, anaboli

Daha fazla oku

Bilimsel Yöntem: Tanım, Terimler ve Aşamalar

Bilimsel Yöntem: Tanım, Terimler ve Aşamalar

Bir sorunla karşılaştığımızda ne yaparız? Cevap kesinlikle bir çözüm veya sorundan çıkış yolu aramaktır, değil mi? Durum ne olursa olsun, vasat, sıra dışı, hatta daha bilimsel olmasını isteyin. Kesin olan bir şey var ki, bu konuda her zaman yapabileceğimiz belirli yollar vardır. Örneğin bilimsel nitelikt

Daha fazla oku

4 Sosyal Araştırmada Veri Toplama Teknikleri

4 Sosyal Araştırmada Veri Toplama Teknikleri

Öğrenilen teori ve bilgileri kullanarak problemleri çözmek için sosyal araştırmalar yapılır. Araştırma, öğrencilerin çalışmalarını tamamlamadan önce de bir gerekliliktir. Sosyal araştırma yoluyla, incelenen materyali gerçek dünyaya uygulamamız ve toplumda meydana gelen kalıpları tanımamız gerekiyor. Araştırma yaparken, yapılma

Daha fazla oku

Canlıların Hareketi (Bitkiler)

Canlıların Hareketi (Bitkiler)

Canlıların özelliklerinden biri de harekettir. Sadece insanlar ve hayvanlar değil, bitkiler de aldıkları uyaranlara tepki olarak hareket ederler. Ama ne tür bir bitki olduğunu biliyor musun?Bitkiler uyarılma nedeniyle bir hareket gerçekleştirir, ancak insanlardan veya hayvanlardan farklı olarak hareketler çok sınırlıdır. Bitkilerde harek

Daha fazla oku

İnsanlarda Üreme Sisteminin Yapısı ve İşlevi

İnsanlarda Üreme Sisteminin Yapısı ve İşlevi

Tüm organizmaların sınırlı bir ömrü vardır. Bu nedenle, hayatta kalabilmek için gelecek nesillere ihtiyaç vardır. Organizmaların kendi türünden yeni bireyler ürettikleri biyolojik sürece üreme denir. Her organizma türünün farklı bir üreme sistemi vardır. Bu yazıda, insanlarda üreme sisteminin yapısını ve işlevini tartışacağız.İnsanlarda üreme sistemi, cinsel

Daha fazla oku

5 Doğal Olaylar Üzerine Açıklayıcı Metin Örnekleri

5 Doğal Olaylar Üzerine Açıklayıcı Metin Örnekleri

Etimolojik olarak expalansi, açıklama veya açıklama anlamına gelen İngilizce Eksplanation kelimesinden  gelir . Açıklayıcı metnin kendisi, bir olayın veya olayın açıklamasını içeren bir metindir. Doğa, sosyal, bilimsel veya kültürel ile ilgili olup olmadığı.Şimdi, etrafımızda olan her olayda, elbette öyle olmuyor, değil mi? Burada bir sebep ve sonuç v

Daha fazla oku

İşlevleriyle İlgili Organlardan İnsan Solunum Sistemi

İşlevleriyle İlgili Organlardan İnsan Solunum Sistemi

İnsan canlı olarak kedi, ağaç veya diğer bitkiler gibi nefes alma özelliklerine sahiptir. Ancak canlılar arasındaki solunum sisteminin illa ki aynı, hatta farklı olmadığının altı çizilmelidir. Örneğin insanlarda ve bitkilerde.Bitkiler yapraklarda gözenekleri ve gövdelerde mercimek gözeneklerini kullanarak nefes alırken, insanlar vücutlarındaki birkaç organa güvenir. Ve bu sadece burun ve akc

Daha fazla oku