Bir Çemberin Alanını Hesaplamanın Dört Kolay Yolu

Bir Çemberin Alanını Hesaplamanın Dört Kolay Yolu

Bir dairenin alanını hesaplamak kolay değildir, bir kare veya dikdörtgenin alanını hesaplamak kadar kolay değildir. Bununla birlikte, bir dairenin alanını hesaplamak her zaman zor değildir. Bir dairenin alanı için formül biliyorsak, elbette bir dairenin alanını da belirleyebiliriz. Çemberin bir bölümünün değeri bilindiği sürece, bir çemberin alanını belirlemenin birçok yolu vardır. Örneğin, yarıçapın yarıçapı

Daha fazla oku

Araştırma Yöntemlerinin Türlerini Bilin

Araştırma Yöntemlerinin Türlerini Bilin

Önceki makalede sosyal araştırma yöntemlerinin ne olduğunu ve gereksinimlerini tartıştık. Bu durumda araştırma yapmadan önce yapılması gerekenler. Bu sefer araştırma yöntemlerinin türlerine döneceğiz.Genel olarak, araştırma metodolojisi üç boyuta atıfta bulunur: 1) araştırma tasarımı olarak benimsenen araştırma yaklaşımı, 2) veri toplamak için kullanılan yaklaşım veya veri analizi teknikleri ve 3) veri analizi süreci.Bu üç boyutu kullanarak araştırma yönt

Daha fazla oku

Dünyaya İslam'ın giriş ve gelişme süreci

Dünyaya İslam'ın giriş ve gelişme süreci

İslam ilk olarak Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde doğdu. Taraftarları İslam'ı çeşitli kanallardan yaydı. Bir teori, Dünyadaki İslam'ın ticaret yollarından girdiğini belirtir. İslam dinini ve kültürünü dünyaya yaydığında, süreç barışçıl olma eğilimindeydi. Bu nedenle, kral sıradan halka sıcak bir şekilde aldı.Ticaret dışında İslam'ın dünyaya gi

Daha fazla oku

Çeşitli Sorunlara Cevap Vermenize Yardımcı Olabilecek Fizik Formülleri

Çeşitli Sorunlara Cevap Vermenize Yardımcı Olabilecek Fizik Formülleri

Fizik her zaman birçok öğrenci tarafından zor kabul edilir. Sebeplerden biri, fizik formüllerinin anlaşılmasının oldukça zor olmasıdır. Aslında, nasıl doğru yapılacağını bilirseniz fizik daha kolay öğrenilebilir. Fiziğin öğrenilmesinin oldukça zor olduğu doğrudur. Bu dünyadaki işlerin nasıl yürüdüğünü bilmek istiyorsanız, bu daha da fazlasıdır.Aslında, fizikte ustalaşmanın yollarınd

Daha fazla oku

Güdümlü Demokrasi Çağında Dünya

Güdümlü Demokrasi Çağında Dünya

Bağımsızlıktan bugüne kadar, dünya siyasi ve ekonomik sistemde çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bugün hissettiğimiz demokrasi uzun bir süreç gerektiriyor. Dünya tarafından uygulanan demokratik sistemlerden biri, 1959'dan 1965'e kadar gerçekleşen güdümlü demokrasidir.Güdümlü demokrasi, tüm kararların daha sonra Başkan Soekarno tarafından alınan ülke liderine odaklandığı demokratik bir sistemdir. Bu demokrasi ilk kez Başkan Soekarno

Daha fazla oku

Formülasyonun Tarihi ve Pancasila'nın Doğuşu

Formülasyonun Tarihi ve Pancasila'nın Doğuşu

Bir olayın arkasında her zaman bir hikaye vardır. Öyle olsa bile, nihayet Pancasila ülkemizin temeli olarak yasallaştığında. Oraya varmak uzun bir süreç alıyor. Aynı zamanda gergin. Bu ülkenin ideolojisini oluşturma süreci Dünya için en önemli tarihlerden biri haline gelirse abartı olmaz.Pancasila isminin ke

Daha fazla oku

5 Karşılıkçılık, Komensalizm, Parazitizm ve diğerlerinin Ortakyaşamına Örnekler

5 Karşılıkçılık, Komensalizm, Parazitizm ve diğerlerinin Ortakyaşamına Örnekler

Ortak yaşam, bir canlı ile diğeri arasındaki biyolojik bir etkileşimdir. Canlılar, yararlı, tehlikeli veya birbirlerini etkilememelerine bakılmaksızın. Bunu yapan canlılara ortakyaşar denir. Ortakyaşam, karşılıklı ortak yaşam, komensalizm ortakyaşamı, parazitizm ortakyaşamı, amensalizm ortakyaşamı ve tarafsızlık ortakyaşamı olmak üzere birkaç türe ayrılır.Bu makalede, örneklerle tamamlana

Daha fazla oku

Başlıklar ve Resimlerle Tam Kimyasal Elementlerin Periyodik Tablosu

Başlıklar ve Resimlerle Tam Kimyasal Elementlerin Periyodik Tablosu

Periyodik tablodan bahsetmişken, şu anda lisede olan sizler bu tabloya oldukça aşina olmalısınız? Kısaca atom numarası (bir atom çekirdeğindeki proton sayısı), periyodik konfigürasyon ve kimyasal tekrarlara göre düzenlenmiş kimyasal elementleri gösteren bir tablodur.Bu tablo, özelliklerine göre genellikle bir döneme bölünen -s, -p, -d ve -f blokları olmak üzere dört bloğa bölünmüştür: sol metalik, sağ metalik değildir.S blokları , alkali ve alkali topr

Daha fazla oku

Bilmeniz Gereken Biyoloji Dalları

Bilmeniz Gereken Biyoloji Dalları

Okulda okuyacağınız bilim dallarından biri biyolojidir. Biyoloji, canlı organizmalar ve yaşamları üzerine yapılan çalışmadır. Bir biyolog, taksonominin yapısını, işlevini, büyümesini, evrimini, dağılımını, özdeşleşimini inceleyecektir. Biyolojinin kendisi hızla ilerledi ve gelişti. Sonuç olarak, birçok yeni bi

Daha fazla oku

Açıklayıcı Metnin Tanımı, Özellikleri ve Yapısı

Açıklayıcı Metnin Tanımı, Özellikleri ve Yapısı

Adından da anlaşılacağı gibi, bir açıklama veya açıklayıcı metin, doğal, sosyal, bilimsel ve kültürel ile ilgili bir olay veya genomun açıklamasını içeren bir metindir. Açıklayıcı metinde tartışılan fenomen örnekleri sel, heyelan, deprem ve diğerleri gibi doğal afetlerdir. Bu arada, sosyal olayların ö

Daha fazla oku

Meiosis ile Hücre Bölünmesi

Meiosis ile Hücre Bölünmesi

Hücreler bölünme süreciyle çoğalırlar. Hücre bölünmesi, hücrelerin ikiye veya daha fazlasına bölündüğü süreçtir. Mitotik bölünme ve mayoz olmak üzere iki çeşittir.Mitoz, somatik bir hücrenin, iki özdeş yavru hücre üretmek için hücre çekirdeğindeki kromozomları çoğaltması sürecidir. Bu arada, mayoz, yavru hücrelerde kro

Daha fazla oku

Bir paragraftaki ana fikri nasıl tanımlarsınız?

Bir paragraftaki ana fikri nasıl tanımlarsınız?

Ana fikir veya ana fikir, bir paragrafta tartışılacak bir konudur. İyi bir paragrafın bir ana fikri ve birkaç açıklayıcı cümlesi vardır. Ana fikir tartışma konusu olarak hizmet ederken açıklayıcı cümle konuyu açıklamaya hizmet eder. Bir paragrafın bir ana fikri ve bağlantılı veya ilişkili açıklayıcı cümleleri olmalıdır. O halde bir paragrafın ana fikri

Daha fazla oku

Fotosentezin Tanımı ve Süreci

Fotosentezin Tanımı ve Süreci

Hayvanlar ve insanlar besin yoluyla diğer canlılardan enerji elde ederlerse, bitkiler kendi besinlerini sağlayabilen organizmalardır. Bu sürece fotosentez denir.Bitkilerdeki klorofilin fotosentez yapmalarına izin veren şey olduğunu bir zamanlar öğrenmiştik. Fotosentez, çeşitli basit moleküllerden karmaşık molekülleri düzenleme veya sentezleme işlemi olan bir anabolizma sürecidir. Bu nedenle, anaboli

Daha fazla oku

Bilimsel Yöntem: Tanım, Terimler ve Aşamalar

Bilimsel Yöntem: Tanım, Terimler ve Aşamalar

Bir sorunla karşılaştığımızda ne yaparız? Cevap kesinlikle bir çözüm veya sorundan çıkış yolu aramaktır, değil mi? Durum ne olursa olsun, vasat, sıra dışı, hatta daha bilimsel olmasını isteyin. Kesin olan bir şey var ki, bu konuda her zaman yapabileceğimiz belirli yollar vardır. Örneğin bilimsel nitelikt

Daha fazla oku

4 Sosyal Araştırmada Veri Toplama Teknikleri

4 Sosyal Araştırmada Veri Toplama Teknikleri

Öğrenilen teori ve bilgileri kullanarak problemleri çözmek için sosyal araştırmalar yapılır. Araştırma, öğrencilerin çalışmalarını tamamlamadan önce de bir gerekliliktir. Sosyal araştırma yoluyla, incelenen materyali gerçek dünyaya uygulamamız ve toplumda meydana gelen kalıpları tanımamız gerekiyor. Araştırma yaparken, yapılma

Daha fazla oku

Canlıların Hareketi (Bitkiler)

Canlıların Hareketi (Bitkiler)

Canlıların özelliklerinden biri de harekettir. Sadece insanlar ve hayvanlar değil, bitkiler de aldıkları uyaranlara tepki olarak hareket ederler. Ama ne tür bir bitki olduğunu biliyor musun?Bitkiler uyarılma nedeniyle bir hareket gerçekleştirir, ancak insanlardan veya hayvanlardan farklı olarak hareketler çok sınırlıdır. Bitkilerde harek

Daha fazla oku

İnsanlarda Üreme Sisteminin Yapısı ve İşlevi

İnsanlarda Üreme Sisteminin Yapısı ve İşlevi

Tüm organizmaların sınırlı bir ömrü vardır. Bu nedenle, hayatta kalabilmek için gelecek nesillere ihtiyaç vardır. Organizmaların kendi türünden yeni bireyler ürettikleri biyolojik sürece üreme denir. Her organizma türünün farklı bir üreme sistemi vardır. Bu yazıda, insanlarda üreme sisteminin yapısını ve işlevini tartışacağız.İnsanlarda üreme sistemi, cinsel

Daha fazla oku

5 Doğal Olaylar Üzerine Açıklayıcı Metin Örnekleri

5 Doğal Olaylar Üzerine Açıklayıcı Metin Örnekleri

Etimolojik olarak expalansi, açıklama veya açıklama anlamına gelen İngilizce Eksplanation kelimesinden  gelir . Açıklayıcı metnin kendisi, bir olayın veya olayın açıklamasını içeren bir metindir. Doğa, sosyal, bilimsel veya kültürel ile ilgili olup olmadığı.Şimdi, etrafımızda olan her olayda, elbette öyle olmuyor, değil mi? Burada bir sebep ve sonuç v

Daha fazla oku

İşlevleriyle İlgili Organlardan İnsan Solunum Sistemi

İşlevleriyle İlgili Organlardan İnsan Solunum Sistemi

İnsan canlı olarak kedi, ağaç veya diğer bitkiler gibi nefes alma özelliklerine sahiptir. Ancak canlılar arasındaki solunum sisteminin illa ki aynı, hatta farklı olmadığının altı çizilmelidir. Örneğin insanlarda ve bitkilerde.Bitkiler yapraklarda gözenekleri ve gövdelerde mercimek gözeneklerini kullanarak nefes alırken, insanlar vücutlarındaki birkaç organa güvenir. Ve bu sadece burun ve akc

Daha fazla oku

Mutulizmden Parazitizme Ortakyaşam ve Türlerini Anlamak

Mutulizmden Parazitizme Ortakyaşam ve Türlerini Anlamak

Birlikte yaşamak ya da Yunanca'da simbiyoz denen şey, iki farklı biyolojik organizma arasındaki her türlü uzun vadeli ve yakın biyolojik etkileşimdir. Temel olarak, birlikte yaşayan iki tür popülasyonu (organizma grupları) arasındaki herhangi bir ilişki, türlerin yararlı, zararlı veya birbirleri üzerinde hiçbir etkisi olup olmadığına bakılmaksızın simbiyotiktir. Bunu yapan canlılara ort

Daha fazla oku

Kinetik Enerji ve Potansiyel Enerjinin Tanımı

Kinetik Enerji ve Potansiyel Enerjinin Tanımı

Günlük yaşamda enerji, insan yaşamına çok yakındır. Aslında insan vücudunun çeşitli aktiviteleri desteklemek için enerjiye de ihtiyacı vardır. Etrafımızdaki çeşitli nesnelerde olduğu gibi, hareketleri büyük ölçüde bir enerjiden etkilenir. Örneğin egzersiz yaparken, bisiklet oynarken veya ağaçtan düşen bir elma gördüğümüzde, enerjiyle yakından ilgili birçok şey veya olay vardır. İnsan yaşamına çok yakın iki enerji tür

Daha fazla oku

Örneklerle Birlikte Fiziksel ve Kimyasal Değişiklikleri Anlamak

Örneklerle Birlikte Fiziksel ve Kimyasal Değişiklikleri Anlamak

Hiç evde annelerin şeker kızartarak karamel yaptıklarını gördünüz mü ? Ne olacak? Aslında şekerin şeklinde bir değişiklik görebilirsiniz, değil mi? Kızarmış şekerin görünümü kahverengimsi siyaha, şeker molekülleri (glikoz) ise karbondioksit ve su buharına dönüşecektir. Söz konusu değişiklikler ikiye ayrılabilir, yani şekerin görünümündeki fiziksel değişiklikler ve molekülde C6H12O6'dan (glikoz) CO2 ve ayrıca H2O'ya parçalanacak kimyasal değişiklikler.Peki bu fiziksel ve kimyasal değişim tam olarak

Daha fazla oku

Normları ve Türleri Anlamak

Normları ve Türleri Anlamak

İnsanlar aynı zamanda bireyler kadar sosyal varlıklar olarak da adlandırılır. Sosyal bir varlık olduğu söylenir çünkü insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılayamazlar, bu yüzden gruplar halinde yaşama eğilimindedirler. İnsanlar aynı zamanda bireysel varlıklardır, her bireyin kamusal ve özel çıkarlarında farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların çatışmaya neden olacağını düşünür. Bunun için insanlar arasında romantik bir i

Daha fazla oku

Fizikte Momentum ve Dürtüler

Fizikte Momentum ve Dürtüler

Bir otoyolda iki araç arasında bir çarpışmaya hiç tanık oldunuz mu? İki araç çarpıştığında ne olur? Fizikten bakıldığında, bir çarpışmanın ölümcül olup olmadığı aracın momentumuna göre belirlenir. Bunu daha iyi anlamak için, momentum ve itme ile ilgili materyali inceleyelim.Fizikte momentum, hareketli bir

Daha fazla oku

İkna Edici Metnin Tanımı, Özellikleri ve Yapısı

İkna Edici Metnin Tanımı, Özellikleri ve Yapısı

Hiç birini bir şeyi yapmaya ikna edip ikna ettiniz mi? Öyleyse, bu aktivite ikna edici metin denen şeyin uygulanmasına bir örnektir. İkna edici, birinin tavrını veya davranışını davet etmeyi veya ikna etmeyi amaçlayan iletişimdir, böylece onu davet eden kişinin beklediği şekilde hareket etsinler.Genel olarak, İkna

Daha fazla oku

Dünyadaki 7 Kıtayı Tanıyın

Dünyadaki 7 Kıtayı Tanıyın

300 milyon kilometrekareden fazla bir alana sahip olan dünya, inkar edilemeyecek kadar büyük bir yer. İnsanın Dünya genelindeki genel durumunu tanımlamakla kalmaz - uygarlığı, deneyimi veya tarihi, aynı zamanda okyanuslar ve karalar, okyanuslar ve kıtalar da dahil olmak üzere üzerinde olan her şeyle ilgilidir.Bu yazıda, düny

Daha fazla oku

Miktar Kavramı ve Ölçü Birimi

Miktar Kavramı ve Ölçü Birimi

Bir nesneyi genellikle uzun, kısa, yüksek, düşük, ağır ve hafif sözcüklerini kullanarak tanımlarız. Ancak belirli nesneleri karşılaştırmak istediğimizde, bir nesnenin ne kadar yüksek veya ne kadar ağır olduğunu bulmak için bir ölçüm aracına ihtiyacımız var. Şimdi, miktarları ve birimleri ölçmek için göstergeler ve ölçekler gibi araçlarımız var.Bu iki araç icat edilmeden önce, bir n

Daha fazla oku

Üç boyutlu sanatla ne kastedilmektedir?

Üç boyutlu sanatla ne kastedilmektedir?

Güzel sanatlar, sanatsal fikirlerin ifade aracı olarak görsel teknolojiyle insanlar tarafından yaratılan bir sanat dalıdır. Sanat dalının ortaya çıkışı, estetik ve sanatsal unsurları içeren fiziksel eserler şeklinde ifadelerin ifade edilmesinde esneklik sağlayabilir. Ama güzel sanatlarda üç boyutlu sanat denen şeyin olduğunu biliyor musunuz? O nedir?Üç boyutlu san

Daha fazla oku

Flora ve Fauna'nın Dünyadaki Dağılımı

Flora ve Fauna'nın Dünyadaki Dağılımı

Dünya zengin bir ülkedir. Ateş Çemberi alanını işgal eden volkanik toprak, yüksek mineral ve besin maddeleri içeren bu ülkedeki bitkilerin gelişmesini sağlar. Bitkilerden bol miktarda yiyecek bulunması, ekosistemdeki vahşi hayvanların korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, flora ve faunanın dünyadaki dağılımı çok çeşitlidir.Peki flora ve fauna nedir?F

Daha fazla oku

Virüs yapısı ve açıklaması

Virüs yapısı ve açıklaması

Bazılarımız virüs kelimesini duyduklarında hemen titreyebilir. Üstelik şu anda virüs, üstesinden gelmenin hiçbir yolu olmayan düşmanlardan biridir. O halde virüsün bu kadar korkunç olması şaşırtıcı değil.Virüsler, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış mikroskobik (süper küçük) organizmalardır. Dünyadaki hemen hemen tüm ekosistem

Daha fazla oku

Çevre formülü ve nasıl hesaplanacağı

Çevre formülü ve nasıl hesaplanacağı

Araba ve motosiklet lastikleri daireseldir, plakalar da daireseldir, şişe kapakları da daireseldir ve hatta birçok duvar saati bile dairesel şekle sahiptir. Günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız bu tek düz yapı, böylece şekli tanıdık. Şimdi bu tek düz şekli, tanımı ve bir çemberin çevresi için formül hakkında öğrenmenin tam zamanı. Bunu daha iyi anlamanıza yardımcı o

Daha fazla oku

Hayvan ve bitki hücreleri, ikisi arasındaki en belirgin 5 fark

Hayvan ve bitki hücreleri, ikisi arasındaki en belirgin 5 fark

Biz insanlar olarak bu dünyada yalnız değil, hayvanlar ve bitkiler de dahil olmak üzere diğer Tanrı'nın yaratıklarıyla yan yana yaşadığımızı biliyor muydunuz? Hayvanlar ve bitkiler, tıpkı insanlar gibi, yaşamın en küçük birimi olan hücreden başlayarak yaşam için bir organizasyon yapısına sahiptir. Hücreler, bir organizmanın

Daha fazla oku

İnsanlarda Boşaltım Sistemi Hangi Organlar Rol Oynar?

İnsanlarda Boşaltım Sistemi Hangi Organlar Rol Oynar?

Boşaltım sistemi, artık vücut tarafından kullanılmayan metabolik atık maddeleri uzaklaştırma işlemidir. Bu madde karbondioksit, idrar, üre, ter ve toksik olan diğer bileşikler (zehir) olabilir. Çıkarılmazsa tüm bu maddeler vücutta birikecek ve sağlık sorunlarına neden olma potansiyeline sahip olacaktır.Şimdi, boşaltım sistem

Daha fazla oku

Öğrenebileceğiniz Koni Hacim Formülleri

Öğrenebileceğiniz Koni Hacim Formülleri

Dondurmayı kim sever? Üstelik külah kullanan dondurma. Gerçekten güzel, aynı zamanda soğuk ve tatlı. Peki, bir külah dolana kadar ne kadar dondurma doldurulması gerektiğini hiç merak ettiniz mi? Bu dondurmanın hacmini nasıl hesaplayacağını bilen var mı? Vay canına, değilse, bu sizin için bir koninin hacminin formülünü ve nasıl hesaplanacağını öğrenmeniz için bir fırsat.Ancak, bir koninin hacminin form

Daha fazla oku

Devlet Vakfı Olarak Pancasila'nın Anlamı ve Önemi

Devlet Vakfı Olarak Pancasila'nın Anlamı ve Önemi

Dünya Cumhuriyeti Üniter Devleti (NKRI), devlet hedeflerine ulaşmak için güçlü bir temel ve kılavuz olarak Pancasila'ya sıkı sıkıya bağlıdır. Toplum için bile, Pancasila'yı yorumlamanın yaşamın eklemlerinde çok geniş bir önemi vardır. Pancasila'nın yaşamdaki önemi, devletin temel felsefesi veya felsefesidir. Bu, Pancasila'nın devlet y

Daha fazla oku

Coğrafyanın İlkeleri Nelerdir?

Coğrafyanın İlkeleri Nelerdir?

Coğrafya kelimesi Yunanca, Dünya anlamına gelen coğrafya ve açıklama anlamına gelen graphos'tan gelmektedir. Bugün, coğrafyayı, yeryüzündeki fiziksel ve insan fenomenleri arasındaki konum benzerlikleri ve mekansal farklılıkları inceleyen bir bilim olarak biliyoruz. Coğrafya ayrıca çeşitli coğrafi olayları açıklamak için kullanılan coğrafi ilkelere sahiptir.Coğrafyanın dört ilkesi var

Daha fazla oku

İyi ve Doğru Bir Akademik Deneme Yazmanın Altı Yolu

İyi ve Doğru Bir Akademik Deneme Yazmanın Altı Yolu

Deneme, 1500'lerden beri bilinen ve Montaigne adlı bir Fransız filozof tarafından tanıtılan bir metin türüdür. Denemeler hakkındaki gözlemlerinin yanı sıra birkaç anekdot içeren bir kitap yazdı. Bugün makale yazmanın yolu, özellikle akademik makaleler olmak üzere, kesinlikle yüzlerce ve hatta on yıllar öncesinden çok farklı. Bu yazıda, iyi ve doğru

Daha fazla oku

Trigonometrik Formüller: İncelemeler ve Çeşitli Örnek Problemler

Trigonometrik Formüller: İncelemeler ve Çeşitli Örnek Problemler

Matematik okuyorsanız, trigonometri duymuş veya çalışmış olmalısınız. Trigonometri, sinüs, kosinüs ve tanjant gibi bir üçgenin açısı ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir matematik dalıdır. Kelimenin tam anlamıyla alındığında, trigonometri Yunancadan gelir; yani "üç açı" anlamına gelen trigonon ve "ölçmek" anlamına gelen metron. Matematikteki çeşitli materyallerd

Daha fazla oku

BİT Geliştirme Tarihi

BİT Geliştirme Tarihi

Akıllı telefon, internet, dizüstü bilgisayar vb. Kullanıcıları olarak kesinlikle bilgi ve iletişim teknolojisine aşinayız. Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ICT) yolculuğunda, bilgileri işlemek ve iletmek için tüm teknik ekipmanları içeren geniş bir şemsiye terimdir.BİT, bilgi teknolojisi ve iletişim teknolojisi olmak üzere iki yönü içerir. Bilgi teknolojisi, süreç,

Daha fazla oku

Örnek Problemlerle Tüp Hacim Formülü ve Nasıl Yapılır

Örnek Problemlerle Tüp Hacim Formülü ve Nasıl Yapılır

İçme şişeleri, termoslar ve yiyecek kutuları birbirinden çok da farklı olmayan bir şekle sahiptir. Taban ve kapak daireseldir, daha sonra gövde kare şeklindedir ve tabanı ve kapağı örter. Bu forma tüp denir. Bu tek bina alanı genellikle çeşitli şeyleri barındırmak için bir yer olarak kullanılır. Dolayısıyla sayılabilir

Daha fazla oku

Isı Transferinde İletim, Konveksiyon ve Radyasyonu tanıyın

Isı Transferinde İletim, Konveksiyon ve Radyasyonu tanıyın

Hiç sıcak suya demir kaşık koymayı denediniz mi? Bu yapılırsa, kaşığın daldırılmış ucundan gelen ısı yavaş yavaş su altında olmayan diğer uca doğru hareket eder. Bu, yüksek sıcaklıktaki bir nesneden düşük sıcaklıktaki bir nesneye ısı transferi olarak bilinir.Isı veya ısı, günlük yaşamda yaygın olarak bulunan bir enerji biçimidir. Isı enerjisi ayrıca bir yerden başka bi

Daha fazla oku

Tümdengelimli ve Tümevarımlı, Bilmeniz Gereken 2 Tür Paragraf

Tümdengelimli ve Tümevarımlı, Bilmeniz Gereken 2 Tür Paragraf

Tümdengelimli ve tümevarımlı, Dünya Dili derslerini incelerken genellikle karşılaştığımız iki tür paragraftır. Her ikisinin de onları ayıran özel nitelikleri vardır. Paragrafın kendisi birçok cümlenin bir bileşimidir ve bir fikir içerir. Tümdengelimli ve tümevarımlı paragrafları kategorilere ayırmanın yolu, fikrin konumudur. Bu vesileyle, tümdengelimli v

Daha fazla oku

Kooperatiflerin Tanımı ve Türleri

Kooperatiflerin Tanımı ve Türleri

Bazılarımız kesinlikle kooperatif terimine aşinayız, değil mi? Kanun No. Bir kooperatif, ortak istek ve ihtiyaçları karşılayan bir işletmeyi yürütmek için üyelerinin varlıklarının sermaye olarak ayrılmasıyla, bir birey veya kooperatif tüzel kişiliği tarafından kurulmuş bir tüzel kişiliktir. Kooperatiflerin uygulaması

Daha fazla oku

Canlıların Hareketi (İnsanlar)

Canlıların Hareketi (İnsanlar)

Canlıların özelliklerinden biri de harekettir. Genel olarak hareket, bir canlının vücudunun bir kısmının veya tamamının hareket etmesi veya konumunu değiştirmesi olarak yorumlanabilir. Ancak, insanların neden dik durup özgürce hareket edebildiklerini hiç sordunuz mu? İnsanlarda harekette ne rol oynar?İnsanlarda hareket

Daha fazla oku

Matematikte İlişki ve Fonksiyon Örnekleri

Matematikte İlişki ve Fonksiyon Örnekleri

Bildiğiniz gibi, ilişkiler matematikte de vardır, bilirsiniz. Setlerle ilgili materyalde ilişkiler vardır. İlişkiler, bir kümenin üyelerini kümenin diğer üyeleriyle bağlayan kurallardır. A kümesinden B kümesine olan ilişki, A kümesinin üyelerini B kümesinin üyelerine bağlar. Bu fırsatta, bu materyali daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek çeşitli sorun örneklerinin yanı sıra, ilişki örnekleri ve özellikleri hakkında bilgi edineceğiz.İlişki Örnekleri ve Doğalarıİlişki,

Daha fazla oku

Çeşitli Dünya Atalarının Kökeni

Çeşitli Dünya Atalarının Kökeni

Dünya çok çeşitli ve benzersiz bir millettir, Dünyadaki çeşitli adalarda yaşayan 300'den fazla etnik grup veya etnik grup vardır. Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi ve Papua'dan başlayarak, unutamayacağımız küçük adalardan bahsetmeye bile gerek yok. Bu çeşitlilikle elbette soru ortaya çıkacak, dünyanın atalarının kökenleri nerede?Dünya Atalarının Kökenler

Daha fazla oku

Tüp Yüzey Alanı Formülü, Nasıl Hesaplanır ve Örnek Problemler

Tüp Yüzey Alanı Formülü, Nasıl Hesaplanır ve Örnek Problemler

Tüp, günlük hayatta çok sık karşılaştığımız yapı taşlarından biridir. Mutfakta bir içki şişesi şeklinde bulabiliriz. Evin dışında genellikle boru şeklinde olan borular da görüyoruz. Tünel de boru şeklindedir, bilirsiniz. Bu tek odalı binayı bilmiyorsan çok kötü. Bu yazıda silindirleri tartışacağız. Özellikle tüpün yüzey alanı formülü

Daha fazla oku

Kesir Türleri ve Örnekler

Kesir Türleri ve Örnekler

Bazı insanlar, bu bilim günlük yaşamlarımızla çok yakından ilişkili olsa da matematiğin zor olduğunu düşünüyor. Matematikte kesirler bulacağız. Kesirler nedir? Her türlü kesir vb.Kesirler, a ve b'nin tam sayı olduğu ve b = 0 olduğu "a / b" biçiminde ifade edilebilen sayılardır. Burada a sayıları için p

Daha fazla oku

Geometri Çizgileri ve Serileri

Geometri Çizgileri ve Serileri

Matematikte bir sayı örüntüsü, belirli bir örüntü oluşturan sayıların bir düzenlemesidir. Birkaç tür sayı modeli çift, tek, aritmetik ve geometrik desenleri içerir. Bugün, geometrik çizgiler ve geometrik seriler olmak üzere iki tür sayı modelini tartışacağız.Geometrik çizgi, sabit oranlara sahip terimlerden oluşan bir sayı dizisidir. Geometrik dizinin ilk terimi

Daha fazla oku

Bitkilerdeki 5 doku türünü ve işlevlerini tanıyın

Bitkilerdeki 5 doku türünü ve işlevlerini tanıyın

Canlılardaki en küçük birim hücre olarak adlandırılır. Bir araya geldiklerinde aynı şekle ve işleve sahip hücreler bir ağ oluşturur. İki farklı canlı türü olarak, hayvanlarda ve bitkilerde vücudun dokulara bileşimi elbette aynı değildir.Bitki dokusu, meristem dokusu, epidermal doku, parankim dokusu, destek dokusu ve taşıma dokusu gibi farklı işlevleri yerine getirmek için 5'e bölünmüştür. Tek tek tartışalım!Meristem AğıM

Daha fazla oku

Nitel Veri Toplama Teknikleri Türleri

Nitel Veri Toplama Teknikleri Türleri

Araştırma yaparken, analiz etmek için konuya özel verilere ihtiyacımız var. Veriler, veri toplama süreci ile elde edilir. Veri toplamanın kendisi, araştırmacıların analiz amacıyla sistematik veriler elde etmek için bilimsel teknikleri uyguladıkları bir araştırma aşamasıdır. Veri toplama teknikleri nicel veya nitel olabilir. Nicel araştırma sayı

Daha fazla oku

Enine ve boyuna dalgalar, fark nedir?

Enine ve boyuna dalgalar, fark nedir?

Titreşimler, sesler ve dalgalarla ilgili olaylar genellikle çevremizde meydana gelir. Sadece bir depremin titreşimlerini, cıvıldayan kuşların sesini ve deniz suyu dalgalarını söyleyin. Bu tartışmada, son fenomen olan dalgalar ile daha fazla tanışacağız.Peki dalgalar ile ne kastedilmektedir? Dalgalar, yayıl

Daha fazla oku

Zaman zaman Pancasila uygulaması

Zaman zaman Pancasila uygulaması

Pancasila, devletin temeli olduğu kadar, Dünya ulusunun ideolojisidir. Pancasila'nın kendisi Sanskrit dilinden gelir, yani beş anlamına gelen panca ve temel anlamına gelen sila. Devletin temeli olan Pancasila, her dönemden farklı liderlerle gelişmelere sahiptir. Pancasila'nın tezahüründe her zaman iniş ve çıkışları vardır.Bu yazımızda zaman

Daha fazla oku

Trig Fonksiyonlarının Limit Değerinin Belirlenmesi

Trig Fonksiyonlarının Limit Değerinin Belirlenmesi

Trig işlevinin sınırı, trig işlevindeki bir açıya en yakın değer olarak tanımlanır. Bu hesaplama, bir cebirsel fonksiyonun limiti gibi ikame edilebilir, ancak önce değiştirilmesi gereken bir trigonometrik fonksiyonla değiştirilebilir.Trigonometrik fonksiyon, belirsiz bir limit için trigonometrik bir özdeşliğe dönüştürülmelidir; bu, ikame edilmesi halinde 0 olacak bir limittir. Ek olarak, trigonometrik

Daha fazla oku

4., 5. ve 6. Sınıflar için Çalışma Materyallerini Anlamanıza Yardımcı Olabilecek Matematik Soruları

4., 5. ve 6. Sınıflar için Çalışma Materyallerini Anlamanıza Yardımcı Olabilecek Matematik Soruları

4, 5 ve 6. sınıflar, şu anda ilkokulda olanlarınız için önemli zamanlardır. Bu aşamada, sizi bir sonraki eğitim seviyesine, yani ortaokula hazırlayacak çeşitli materyalleri öğrenmeye başladınız. Dikkatlice izlemeniz gereken derslerden biri Matematiktir. Ortaokulda 4, 5 ve 6. sınıflarda çeşitli materyal türlerinden ortaya çıkan birçok yeni materyal var. Şimdi malzeme hazırlamanı

Daha fazla oku

Tamsayıları ve Örnekleri Anlamak

Tamsayıları ve Örnekleri Anlamak

Matematik hakkında konuşmak, sayıları tartışmadan kesinlikle tamamlanmış sayılmaz. Sayının kendisi, saymak ve ölçmek için kullanılan matematiksel bir kavramdır. Bunu (bir sayıyı) temsil etmek için kullanılan sembol veya sembol, sayı veya sayı sembolü olarak adlandırılır. Matematikte sayı kavramı yıllar içinde sıfırları, negatif sayıları, rasyonel sayıları, irrasyonel sayıları ve karmaşık sayıları içerecek şekilde genişletilmiştir.Tamsayıları AnlamakBu sayılar arasında, diyelim

Daha fazla oku

Bilim ve Teknolojinin Gelişmesinin Dünya Üzerindeki Etkisi

Bilim ve Teknolojinin Gelişmesinin Dünya Üzerindeki Etkisi

Teknolojik gelişmeler şu anda çok hızlı büyüyor, bu kaçınılmaz çünkü Bilim ve Teknolojinin (Bilim ve Teknoloji) gelişmesinden kaynaklanan birçok yenilik var. Bu tabii ki bir ülke üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, böylece daha hızlı bir gelişmeye yol açabilir, ufku genişletebilir ve insanları eğitebilir.Bilim ve teknolojinin tan

Daha fazla oku

Elektromanyetik Dalga Spektrumunu Tanıyın

Elektromanyetik Dalga Spektrumunu Tanıyın

Elektromanyetik dalgalar, yayılma ortamına ihtiyaç duymadan elektrik ve manyetik enerji yüklerine sahip dalgalardır. Günlük yaşamda elektromanyetik dalgaların birçok kullanımını bulabiliriz, örneğin X-ışınları teknolojisi, mikrodalgalar ve akıllı telefonların aldığı sinyal. Uzunluklarına veya frekanslarına bağlı olarak elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik dalga spektrumunda sınıflandırılabilir.Elektromanyetik dalga spektrumu,

Daha fazla oku

Çeşitli Hayvan Yetiştirme Yolları

Çeşitli Hayvan Yetiştirme Yolları

Canlıların üreme biçimleri çok çeşitlidir. Türlerini yok olmaktan korumak için yavrularının olmasını sağlamak için canlılar tarafından ıslah yapılır. Dolayısıyla üreme, her canlının sahip olduğu temel özelliklerden biridir.Her canlının, kendi türleri için benzersiz bir üreme tarzı vardır. Temel olarak canlıların üremesi c

Daha fazla oku

BMI veya Vücut Kitle İndeksi nedir?

BMI veya Vücut Kitle İndeksi nedir?

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) veya İngilizce olarak adlandırılan Beden Kitle İndeksi (VKİ), vücut ağırlığı ve boyuna göre insan vücut yağı hakkında temel bilgiler sağlayabilen kolay bir hesaplamadır. Bu yöntem, bir kişinin yaşadığı sağlık sorunları riskini tahmin etmek için kullanılır. Fazla mı yoksa düşük kilodan mı

Daha fazla oku

Biyografik Metnin Yapısı ve Dili

Biyografik Metnin Yapısı ve Dili

Yerli kadınların yükselişinin öncüsü olarak bilinen ulusal bir kahraman olan Raden Ajeng Kartini'yi kim tanımıyor? Bir dizi biyografik metne çevrilen öyküsü, kadınların cinsiyetle sınırlandırılmadan hayallerine ve özlemlerine ulaşmak için ilerlemeye ve yükselmeye devam etmeleri için bir motivasyon kaynağıdır.RA Kartini'nin mücadeleleri

Daha fazla oku

Protein Sentezi, Ne ve Nasıl Oluşur?

Protein Sentezi, Ne ve Nasıl Oluşur?

Vücudun sağlıklı kalması için pek çok maddeye ihtiyacı vardır, bunlardan biri protein. Proteinler veya Yunanca'da protos (en başta) olarak adlandırılırlar, peptit bağları ile birbirine bağlanan amino asit monomerlerinin (animo asit zincirleri) polimerleri olan yüksek moleküler ağırlıklı karmaşık organik bileşiklerdir. Protein molekülleri karb

Daha fazla oku

Biyoçeşitlilik Düzeyleri ve Örnekleri

Biyoçeşitlilik Düzeyleri ve Örnekleri

Bu dünyada yaşayan her canlı ve organizmanın farklı özellikleri, boyutları, şekilleri ve renkleri vardır. Canlıların özelliklerinin çeşitliliği, biyolojik çeşitlilik veya biyolojik çeşitliliğin varlığından kaynaklanmaktadır.Biyolojik çeşitlilik veya biyolojik çeşitlilik, düşük organizmalardan daha yüksek organizmalara kadar çeşitli yaşam seviyelerinde ortaya çıkabilir. Genel olarak, bu biyolojik çeşitlili

Daha fazla oku

0'dan 360º'ye kadar Trigonometrik Tabloları Tamamlayın

0'dan 360º'ye kadar Trigonometrik Tabloları Tamamlayın

Trigonometrik problemlerden bahsetmek kesinlikle trigonometrik tablodan çok uzak değildir, bu durumda çeşitli trigonometrik değerleri belirli bir açıdan çözmeye yardımcı olacaktır. Trigonometrik değerlerin kendileri sinüs, kosinüs ve tanjant içerir.Sinüs (günah), üçgenin köşenin önündeki kenarının hipotenusa oranıdır; Kosinüs (cos), köşedeki üçgenin kenarlarının hipotenusa oranıdır; Teğet (tan) ise köşenin önündeki üçgenin kenarının köşedeki üçgenin kenarına oranıdır.Tüm bunlar - sadece 90 derecelik tek açılı dik üçgenl

Daha fazla oku

Kolayca ustalaşabileceğiniz şiir nasıl yapılır

Kolayca ustalaşabileceğiniz şiir nasıl yapılır

Resimlerden, videolardan, müziklerden ve hatta yazılardan her biçimde yaratıcılığı ve hayal gücünü akıtabilirsiniz. Yazmaya konulan yaratıcılık ve hayal gücünün biçimlerinden biri şiirdir. Bu iki şey gerçekten yapabileceğiniz şiir yapmanın yollarından biridir, ancak dikkat etmeniz gereken daha birçok şey var.Şiir, her satırda ritim, şar

Daha fazla oku

Hukukun Tanımı ve Unsurları

Hukukun Tanımı ve Unsurları

Dünya, hukuku ve adaleti savunması gereken bir ülkedir ve bu 1945 Anayasasında belirtilmiştir, hukukun varlığıyla birlikte hükümetin işleyişini düzenlemede, toplumda adalet ve düzeni sağlamada temel bir temel haline gelebilir. Kanun nedir?Hukukun tanımı, toplumdaki insan davranışını düzenleyen bir kurallar bütünüdür ve ihlal edenler için yaptırımlar vardır. Hukuk, insan-insan ilişkileri

Daha fazla oku

Hindu Budizminin Dünyadaki Etkisi Teorisi

Hindu Budizminin Dünyadaki Etkisi Teorisi

Borobudur tapınağına, Prambanan tapınağına ve diğer kalıntılara aşina olmalısınız - bunlar Dünya'ya dağılmış ve popüler turistik nesneler haline gelen yazıtlar vb. Bu, Hinduizm ve Budizm'in dünyadaki etkisinin oldukça büyük olduğunun ve ülkedeki kültürel çeşitliliğin biçimlendiricilerinden biri olduğunun kanıtıdır.Dünyadaki Hindu-Budist etkisi 10 yüz

Daha fazla oku

Pancasila'nın Konumunu ve İşlevini Anlamak

Pancasila'nın Konumunu ve İşlevini Anlamak

Pancasila, Dünya devletinin temelidir. Buna atıfta bulunarak, Pancasila, Anayasa ile birlikte, her devlet politika yapımında da referans olarak kullanılmaktadır. Ama sadece bu da değil, Pancasila aynı zamanda ulusun ideolojisidir, yani Pancasila, Dünya vatandaşları olarak davranışta rehberimizdir.Pancasila, da

Daha fazla oku

Hücresel Solunumda Krebs Döngüsünü Anlamak

Hücresel Solunumda Krebs Döngüsünü Anlamak

Diğer canlılar gibi hücrelerin de enerji üretmek için metabolizma yapması gerekir ki bunlardan biri solunum yoluyla olur. Hücresel solunum aerobik olabilir, yani oksijen varlığında substratın tamamen parçalanmasını içerir. Aerobik solunum hücrenin mitokondrilerinde gerçekleşir ve daha fazla enerji üretir. Aerobik solunumdak

Daha fazla oku

Küp Hacim Formülleri ve Örnek Problem Alıştırmaları

Küp Hacim Formülleri ve Örnek Problem Alıştırmaları

Hiç Rubic Cube oynadın mı? Her iki taraftaki renkleri eşleştirmeniz gereken bir bulmaca . Bu oyuncağın bilmemiz gereken yapı taşlarından biri olan küp şekli var. Rubik küp bulmacasının yanı sıra, bu küp şeklini genellikle yiyecek kutularında veya çeşitli saklama kutularında ve ayrıca yılan ve merdiven oyununda zarlarda buluyoruz. Bu küp şeklini günlük ha

Daha fazla oku

Çözümlerin Kolligatif Özelliklerini Anlamak

Çözümlerin Kolligatif Özelliklerini Anlamak

Döner buz satıcısı, buz ruloları yaparken her zaman buz küplerine sofra tuzu ekler. Bunun neden yapıldığını biliyor musun? Araştırın, tuz eklemek, buz küplerinin hızlı bir şekilde erimemesi için tasarlanmıştır, döner buz yapımının belirli bir süre soğuk bir sıcaklık gerektirdiği göz önüne alındığında. Bu olay, çözümün kolligatif doğası ka

Daha fazla oku

Dünyadaki Deniz Krallıkları (Hindu-Budist)

Dünyadaki Deniz Krallıkları (Hindu-Budist)

Denizcilik krallıkları, ekonomileri ticaret ve nakliyeye bağlı olan krallıklara atıfta bulunur. Dünyada deniz krallıkları kendi zamanlarında galip geldi. Dünyadaki birçok denizcilik krallığı başlangıçta göçmendi, daha sonra dünyada krallıklar kurdu.Dünyanın bazı bölgelerine yerleşen ve kontrol eden 6 Hindu-Budist deniz krallığı kaydedildi. Bu yazıda, bu Hindu-Budist de

Daha fazla oku

Kaynağa bağlı olarak, işte doğru bibliyografyanın nasıl yazılacağı

Kaynağa bağlı olarak, işte doğru bibliyografyanın nasıl yazılacağı

Bazılarınız bibliyografya terimine kesinlikle aşinadır, değil mi? Kaynakça olarak da adlandırılan bu, temelde yazarın adını, makalenin başlığını, yayıncıyı, yayıncının kimliğini ve bir yazarın bilimsel bir eser yazarken kaynak veya referans olarak kullanılan bir kitabın veya başka bir çalışmanın yayın yılını içeren bir listedir.Bu kaynakçayı yazmak, yalnızca intiha

Daha fazla oku

İkinci Dereceden Fonksiyonu Belirleyin

İkinci Dereceden Fonksiyonu Belirleyin

A, b ve c'nin gerçek sayılar ve a ≠ 0 olduğu ax2 + bx + c = 10 biçiminde bir denklem bulduğunuzda, buna ikinci dereceden denklem denir. Bazı örnekler, 3x2 + 8x + 9 = 0 veya x2 + 2x + 1 = 0'ı içerir. İkinci dereceden bir denklem, f (x) = ax2 + bx + c formunun ikinci dereceden fonksiyonuyla ilgilidir, burada a ve b katsayılardır ve c bir sabittir burada a ≠ 0.İkinci dereceden

Daha fazla oku

Üç Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemi ve Çözüm Yöntemi

Üç Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemi ve Çözüm Yöntemi

Mimaride, binaları inşa etmek için matematiksel hesaplamalar vardır, bunlardan biri doğrusal denklem sistemidir. Doğrusal denklem sistemi, kesişme noktalarının koordinatlarını belirlemek için kullanışlıdır. Çizimle eşleşen bir bina üretmek için doğru koordinatlar gereklidir. Bu yazıda, üç değişkenli bir doğrusal denklem sistemini (SPLTV) tartışacağız.Üç değişkenli doğrusal denklem s

Daha fazla oku

5 Dünya Oluşumu Teorisi

5 Dünya Oluşumu Teorisi

Dünya, insanlar ve diğer çeşitli canlılar olarak yaşadığımız gezegendir. Güneş Sisteminde Dünya, Merkür ve Venüs'ten sonra Güneş'ten üçüncü gezegendir. Şimdiye kadar, Dünya dışında içinde canlı izleri olan başka bir gezegen bulunamamıştır. Peki, Dünya oluşumu teorisini hiç düşündünüz mü?Evren gibi, tabii ki Güneş Sistemi ve Dün

Daha fazla oku

Matematik ve Fizikte Vektörleri Anlamak

Matematik ve Fizikte Vektörleri Anlamak

Matematik ve fizikte vektör, büyüklüğü ve yönü olan geometrik nesneler olarak tanımlanabilir. Vektör, bir okla gösterilir, burada okun tabanı bir vektörün bir yakalama noktasını (başlangıç ​​noktası) gösterir, okun uzunluğu vektörün boyutunu veya değerini gösterir (ok ne kadar uzunsa, vektörün değeri veya değeri o kadar büyük olur ve bunun tersi de geçerlidir) ok vektörün yönünü gösterir.Yazılı olarak, vektör A noktasında başlar v

Daha fazla oku

2020 SBMPTN Geçme Notu Nasıl Hesaplanır?

2020 SBMPTN Geçme Notu Nasıl Hesaplanır?

Ulusal Sınav yaklaşıyor beyler ! BM ve UNBK hazırlıklarını tamamlamanın yanı sıra unutulmaması gereken bir şey daha var: kolej kaydı! SNMPTN yoluyla kayıt kapatılmış olsa da, biri 2020 SBMPTN üzerinden olmak üzere devlet üniversitelerine girmeniz için başka fırsatlar da vardır. Rapor kartı veya başarı

Daha fazla oku

İnsanlarda Sinir Sisteminin Yapısı

İnsanlarda Sinir Sisteminin Yapısı

İnsan vücudu, düzenleyici sistem olarak bilinen vücut aktiviteleri için düzenleyici bir sisteme sahiptir. İnsanlardaki düzenleyici sistem sinir, hormon ve duyu sistemlerini içerir. Sinir sistemi değişikliklere tepki olarak hızla çalışır. Burada iki işlevi vardır, yani vücudun tüm bölgelerine uyarımın alıcı ve iletkeni olarak.Sinir sistemi de bu uyara

Daha fazla oku

Sosyal Değişimin Özellikleri ve Çevremizdeki Örnekler

Sosyal Değişimin Özellikleri ve Çevremizdeki Örnekler

Zamanla meydana gelen değişiklikler olacaktır. Aslında değişim, biri sosyal düzen ya da yapı içinde olmak üzere çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Yapı, toplumdaki unsurlar arasında var olan ve daha yenilikçi hale gelen zihniyetleri değiştirmede, tutum geliştirmede ve aynı zamanda eskisinden daha iyi olması için sosyal hayatı değiştirmede etkisi olacak bir ilişki modelidir. Buna sosyal değişim deniyor

Daha fazla oku

Çevrimiçi Okullar, Modern Zamanlarda Öğrenmenin En Son Yolu

Çevrimiçi Okullar, Modern Zamanlarda Öğrenmenin En Son Yolu

Teknoloji, çeşitli alanlarda çeşitli değişimler getirir. Eğitim alanında geride kalmayın. Önceden, eğitim dünyasında meydana gelen değişikliklerden birini zaten biliyorsunuz. Yani bilgisayar kullanan bir sınav sistemi. Bu sistem, sınavlarda kopya çekme yüzdesini azaltacak kadar iyi görülüyor. Bilgisayar sınavı kul

Daha fazla oku

Rutherford'un Atom Teorisinin Avantaj ve Dezavantajları

Rutherford'un Atom Teorisinin Avantaj ve Dezavantajları

Bilimin gelişmesiyle birlikte, bilim adamları tarafından atomla ilgili bir dizi teori geliştirildi ve insan uygarlığını etkiledi, özellikle fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ilerleme sağladı. Atom biliminin gelişmesiyle, atomların dizilişinin nasıl olduğunu veya atomların birbirleriyle nasıl bir bağ oluşturacak şekilde reaksiyona girdiğini öğrenebiliriz.Atom modelini önceki bili

Daha fazla oku

Bilmeniz Gereken Şiirin Özellikleri

Bilmeniz Gereken Şiirin Özellikleri

Henüz isimleri şiir olan arkadaşlar tanıyor musun? Şiir, tekerleme ve tekerlemeler duyarsanız, sık sık duyabilirsiniz. Edebi eserin ilginç bir biçimi olsa da, bunu bilmiyorsan çok yazık. Şiiri iyi tanıyabilmek için şiirin anlamını ve özelliklerini bilmeniz gerekir. Bu şekilde, bunu daha sonra tanımayı daha kolay bulacaksınız. Şu şiirin anlamı ve öze

Daha fazla oku

Momentum ve Darbelerde 3 Tür Çarpışma

Momentum ve Darbelerde 3 Tür Çarpışma

Teorik olarak çarpışma veya eğrinin bir yansıma olduğu da söylenebilir. Bunun nedeni, bir nesnenin sabit veya hareket eden başka bir nesne etrafında hareket etmesidir. Çarpışmanın her sonucunun iki farklı karakteri vardır, bazıları mükemmel ve kusurlu (rastgele) ve bazıları yalnızca kısmi.Günlük yaşamda sıklıkl

Daha fazla oku

Canlılarda Yaşamın Düzenlenmesi ve Açıklaması

Canlılarda Yaşamın Düzenlenmesi ve Açıklaması

Biyoloji kapsamında canlıların organizasyonu, en basitinden en karmaşığına kadar çeşitli organizasyon seviyelerinden oluşur. Her seviyenin kendi benzersizliği olduğu yer. Bu seviye, moleküller, hücreler, dokular, organlar, organ sistemleri, organizmalar veya bireyler, popülasyonlar, topluluklar, ekosistemler, biyomlar ve biyosfer seviyesinden başlar.Organizasyonun t

Daha fazla oku

Klasik mekaniğin temeli olarak Newton yasası kavramını öğrenin

Klasik mekaniğin temeli olarak Newton yasası kavramını öğrenin

Newton yasası, bir nesneye etki eden kuvvetler ile onun neden olduğu hareket arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir yasadır. Bu hareket yasası, fiziğin üç yasasında tanımlanan klasik mekaniğin temelidir.Adından da anlaşılacağı gibi, Newton yasası ilk olarak bir İngiliz fizikçi, matematikçi ve felsefe uzmanı olan Sir Isaac Newton (1643 - 1722) tarafından ortaya atıldı. O sırada, daha sonra çeşi

Daha fazla oku

Dünyada Sömürgeciliğin ve Emperyalizmin Başlangıcı

Dünyada Sömürgeciliğin ve Emperyalizmin Başlangıcı

Bağımsızlıktan çok önce, Dünya sömürgecilik ve emperyalizm çağındaydı. Sömürgecilik, ulusun topraklarını genişletmek amacıyla başka milletler tarafından bölgenin veya devletin kontrolünün anlaşılmasıdır. Bu arada emperyalizm, diğer ülkeleri daha fazla güç ve menfaat için sömürgeleştirmeyi amaçlayan politik bir sistemdir.Dünyada, sömürgecilik ve emperyalizm,

Daha fazla oku

Batılı Milletlerin Dünyaya Gelişinin Arka Planı

Batılı Milletlerin Dünyaya Gelişinin Arka Planı

Antik çağlardan beri, Dünya yabancı milletler için birincil donna olmuştur. İki okyanus ve iki kıta arasında yayılmış olması, Dünyayı bol doğal zenginliğe sahip ülkelerden biri haline getirmiştir. Buna ek olarak, Dünya uluslararası bir ticaret rotasındadır, bu nedenle gittikçe daha fazla Batılı ülke sadece uğramak veya ticaret yapmak için Dünya'ya geliyor.Dünyanın bol doğal zenginliği,

Daha fazla oku

Mikroskop ve parçalarını tanıyın

Mikroskop ve parçalarını tanıyın

Bazılarınız mikroskoplara oldukça aşina olabilir. Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük nesneleri görmek için kullanılan bir araçtır. Genellikle bunu hemen hemen tüm laboratuvarlarda bulacağız. İşi küçük organizmaları (mikroskobik) gözlemleyebilmekti.Işık kaynağına bağlı olarak mikroskop, ışık mikroskobu ve elektron mikroskobu olarak ikiye ayrılır. Işık mikroskobunun kendisi ayrıca iki

Daha fazla oku

Ölçeği Anlamak: Formüller ve Örnek Problemler

Ölçeği Anlamak: Formüller ve Örnek Problemler

Okuldayken sık sık dünya haritasını gösteren bir top gördük, evet bu bir küreydi. Dünyanın çeşitli dünyalardaki adaların her ayrıntısıyla dünyanın bir kopyası olduğuna inanılıyor. Koordinatlarla donatılmış olsa bile, dünyanın aynı zamanda dünyanın bir kopyası olarak adlandırılması yanlış değildir. Ancak, belirli büyüklükte bir küre yap

Daha fazla oku

Çizim Modellerinin Temel Kavramları

Çizim Modellerinin Temel Kavramları

Çizim sürecinde, sadece tüm fikirleri çizim ortamına koyma becerisine ihtiyaç yoktur. Ancak çizim sürecinde uygulanması gereken kavramları ve prosedürleri bilmelisiniz. Özellikle model çizme sürecinde, aynı anda bir resim oluşturmak için gözle görme ve ölçülen el hareketlerinin bir kombinasyonunu gerektirir. O halde model çizerke

Daha fazla oku

Rasyonel ve İrrasyonel Sayıların Ne Olduğunu Biliyor Musunuz?

Rasyonel ve İrrasyonel Sayıların Ne Olduğunu Biliyor Musunuz?

Sayılar, matematiğin ana unsurlarından biridir. Matematiği öğrendiğimiz sürece, karşılaşacağımız pek çok sayı türü olacaktır, bunlardan biri rasyonel ve irrasyonel sayılardır. Her ikisi de gerçek sayı türünün bir parçasıdır veya gerçek sayı olarak adlandırılabilir.  Rasyonel ve İrrasyonel Sayıları AnlamakZaten bildiğimiz gibi, rasyonel ve irrasyonel sayılar, ondalık biçimde yazılabilen gerçek sayı türünün bir parçasıdır, ancak elbette gerçek sayıların parçası olsalar bile onları ayıran farklılıkları vardır. O zaman ikisi arasındaki fark nedir?Rasyonel sayıTartışacağ

Daha fazla oku

Arşimet Hukuku Kavramı ve Uygulaması

Arşimet Hukuku Kavramı ve Uygulaması

Arşimet ismi çoğu insana tanıdık gelebilir, özellikle de şu anda 11. sınıfta olanlarınız Evet, o bir matematikçi ve MÖ 287 - MÖ 212 yılları arasında yaşamış olan Yunanistan'dan bir mucit. Hidrostik yasasını keşfetmesiyle ünlü veya daha çok Arşimet Yasası olarak biliniyor.Bu yasanın kökeni basitti. Arşimet'ten altın tacının güm

Daha fazla oku

İllüstrasyon Tanımı ve Türleri

İllüstrasyon Tanımı ve Türleri

Ne zaman kitap, dergi, roman, gazete veya diğer hikayeleri okuduğumuzda, hikayeyi tamamlayan resimler veya fotoğraflar buluruz. Görüntü veya fotoğraf, illüstrasyon görüntüsü olarak bilinir. Ama illüstrasyonun ne olduğunu biliyor musun? Ve türleri nelerdir?İllüstrasyon veya illustrare, açıklama veya açıklama anlamına gelen Latince'den gelir. Hatta illüstrasyonun

Daha fazla oku

İnsan iskeletinin yapısını ve işlevlerini tanıyın

İnsan iskeletinin yapısını ve işlevlerini tanıyın

Doğduğumuzda bile küçük bedenlerimizin kemiklerle dolu olduğunu biliyor muydunuz? Doğumda insan iskeletini oluşturan en az 270 kemik vardır. Bu sayı, yetişkinliğe girerken birkaç kemiğin bir araya gelmesi sonucunda yaklaşık 206 kemiğe kadar küçülür.İnsan iskeletini oluşturan kemikler daha sonra 80 kemikten oluşan eksenel iskelet ve 126 kemikten oluşan apendiküler iskelet olmak üzere 2 kısma ayrılır.Eksenel ÇerçeveEksenel çerçeve

Daha fazla oku