Matematikte İfadeler ve Açık Cümleler

Günlük yaşamda bir doğru ya da yanlış seçimiyle karşı karşıyayız. Matematikte, özellikle Tek Değişkenli Doğrusal Denklem Sisteminin materyaliyle, "açık ifadeler ve cümleler" günlük yaşamla yakından ilgilidir. Öyleyse matematikte açık ifadeler ve cümleler ile tam olarak ne kastedilmektedir?

Bu soruları cevaplamadan önce cümleleri bilmemize yardımcı olur. Cümlenin kendisi temelde anlam içeren dil kurallarına göre düzenlenmiş bir dizi sözcüktür.

Bu arada, bir ifadenin anlamı, yalnızca doğru veya yanlış olan, ancak ikisi birden olmayan bir cümledir. Doğru, ifade edilenle gerçek durum arasında bir uyuşma varsa tanımlanır.

Başka bir deyişle, ifade, kesin bir doğruluk değeri olan, yani doğru veya yanlış olan bir cümledir, ancak ikisini birden seçmek haklı değildir. İfadelere ayrıca önermeler veya cümle denir. ancak bir cümlenin mutlaka bir ifade olması gerekmez.

(Ayrıca şunu okuyun: Matematiksel Tümevarım Nedir?)

Şimdi, ne anlama geldiğini öğrendikten sonra, tartışmayı takiben onu matematikle ilişkilendireceğiz.

  1. Pangrango Dağı Borneo adasında
  2. Toba Gölü, Kuzey Sumatra Eyaletinde yer almaktadır.
  3. 7 + 4 = 4 + 7
  4. Hayvan x, dört ayaklı bir memelidir
  5. P - 3> 10

Cümle 1) yanlış bir cümledir çünkü Pangrango Dağı Java adasındadır. Bu arada, cümleler 2) ve 3) doğru değere sahip cümlelerdir. Bu arada, cümleler 4) ve 5), doğruluk değeri belirlenemeyen cümlelerdir.

Bu açıklama ile 1), 2) ve 3) cümlelerinin ifade olarak anıldığı sonucuna varılabilir. Bu arada 4) ve 5) cümleleri açık cümlelerdir. Yani ifade, doğruluk değeri belirlenebilen bir cümledir. Bu arada, açık cümleler, değişkenler veya değişkenler içeren cümlelerdir, bu nedenle doğruluk değeri belirlenemez.

Bu nedenle, açık bir cümleyi doğru kılmak için cümledeki değişkenler veya değişkenler önceden belirlenmiş bir değerle değiştirilmelidir.