Sürdürülebilirlik için Toprak ve Toprak Organizmalarının Rolü

Bazı insanlar için yağmurdan sonra toprağın kokusu canlandırıcı kokacağı için dört gözle beklenen bir şey olabilir. Bununla birlikte, koku sadece insanlara ferahlatıcı gelmiyorsa, toprağın bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere diğer organizmaların hayatta kalmasında da önemli bir role sahip olduğunu kim düşünebilirdi?

Toprak, kayalar, mineraller ve diğer kimyasal parçacıklar gibi çeşitli parçacıkları içeren dünya yüzeyindeki en üst katmandır. Toprak ayrıca kökleri sıkıca bağlayarak ve su ve besin maddelerini tutarak bitkinin büyümesini destekler.

Bunun yanı sıra, arazi aynı zamanda hem görünen hem de görünmeyen çeşitli organizmalara ev sahipliği yapmaktadır. Yaşamın devamlılığı için toprağın birkaç rolü vardır:

Çeşitli hayvan ve bakteri türlerinin yaşayacağı bir yer

Toprak, hayvanlar, bitkiler gibi canlılar için bir yer işlevi görür ve bunlardan biri de bakterilerdir. Gözle görülemese de toprakta bulunan milyarlarca bile bakteri varlığı oldukça fazladır.

Sağlığı iyileştirin ve insan ihtiyaçlarını karşılayın

Yolda futbol oynamak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek gibi insan faaliyetleri elbette yer seviyesinin üzerinde gerçekleştiriliyor. Ek olarak, evler inşa ederken, insanlar da inşaat malzemesi olarak çeşitli toprak türlerini ve çimento ile işlenmiş malzemeleri kullanırlar.

Toprak, insanlar tarafından kilden ev eşyaları ve çeşitli süslemeler yapmak için de kullanılabilir, böylece değerli bir eşya haline gelir. Ayrıca insanların ihtiyaç duyduğu besin, bitkilerin büyüdüğü toprak tarafından da sağlanır. Ek olarak, insanlar tarafından hem mücevher yapımında hem de diğerlerinde kullanılabilen altın gibi metaller de toprakta mevcuttur.

Canlılar için filtre edin ve su sağlayın

Ev faaliyetleri ve endüstriyel faaliyetler gibi insan faaliyetleri elbette çok fazla egzoz gazı ve tabii ki sıvı atık üretir. Sıvı atık veya genellikle evsel atıklardan veya endüstriyel faaliyet kalıntılarından gelen atık su olarak anılan atık nehirlere deşarj edilecektir.

Zehirli sıvı atıklar toprak yüzeyine yerleştiğinde, toprak bu toksinleri ve canlılara zararlı olan diğer çeşitli maddeleri anında etkisiz hale getirecektir.

(Ayrıca şunu okuyun: Ekolojik Piramit Nedir?)

Bunun nedeni, toprakta tehlikeli kompleks bileşikleri daha basit ve bitkiler tarafından daha kolay emilebilir hale getirebilen bakterilerin varlığıdır. Bunun yanında çevreye zarar vermeyecek şekilde de işlev görür.

Toprak Organizmalarının Rolü

Bilindiği gibi toprak, toprak yüzeyinden genellikle 10 cm uzaklıkta yaşadıkları çeşitli bakteri ve canlı organizmalara sahiptir. Bu organizmaların varlığı, verimliliği, toprak dokusunu ve toprak nemini etkileyecektir. Yeraltı organizmaları için birkaç rol vardır:

  • Ayrıştırıcı

Topraktaki organizmaların önemli bir rolü, dekompresör görevi görmektir. Topraktaki organizmalar, canlıların kalıntılarından gelen organik maddeleri, örneğin yere düşen yapraklar, dallar ve ölü hayvanların vücutları gibi ayrıştırabilir veya parçalayabilir. Bu dekompresör, bakteri, mantar ve solucanlar tarafından gerçekleştirilebilir.

  • Toprak kimyasal reaktifleri

Topraktaki bakteriler, ölen ve nitratlara dönüşecek olan canlıların kalıntılarından organik materyali ayrıştırabilir. Topraktaki nitrat veya nitrojene bitkiler tarafından ihtiyaç duyulur.

  • Topraktaki kirleticilerin ayrışması

Topraktaki bakteriler filtre görevi görecek ve aşırı inorganik gübre kullanımından dolayı toprağa giren kimyasalları parçalayacaktır. Toprakta ne kadar çok organizma olursa, topraktaki kimyasalların ayrışması o kadar hızlı gerçekleşir.

  • Topraktaki hastalığı önleyin

Toprağın organik bileşiklere ve yüksek organizma aktivitesine sahip olması durumunda toprağın normal şartlara sahip olduğu söylenebilir. O zaman, toprak organizmaları toprağa giren hastalık organizmalarıyla savaşabilir. Doğal olarak, toprak organizmaları, toprağı bozan organizmaların kontrol edilebilmesi için biyolojik kontrol prensibini kullanır.

  • Toprağa dokusal bir etki verir.

Toprak, dokusuna, yani topraktaki kum, toz ve kil içeriğinin bileşimindeki farklılıklardan etkilenen toprak inceliği durumuna göre birkaç türe ayrılabilir. Çeşitli toprak dokuları arasında ince dokulu veya killi topraklar, orta dokulu veya tınlı topraklar ve kaba dokulu veya kumlu topraklar bulunur.

  • Toprak yapısının ve toprak tınlılığının düzenleyicisi olarak

Toprak nemi, topraktaki organizma sayısından büyük ölçüde etkilenir. Bunun nedeni, organizmaların toprağı gevşetme ve gübreleme işlevi gören toprakta gözenekler oluşturabilmesidir. Çünkü bu gözenekler sayesinde topraktaki dolaşım süreci iyileşmektedir.