Evrimi Etkileyen Faktörler

Charles Robert Darwin'i kim tanımaz? Darwin, evrim teorisine yaptığı katkılarla tanınan bir biyologdu. Zaman zaman ortak atalardan hayatın tüm süreçlerinin aktarıldığı söylenir. Evrim, canlılardaki değişimleri uzun bir süre boyunca yavaş yavaş inceleyen bir biyoloji dalıdır. Peki bu evrimi etkileyen faktörler nelerdir?

Genel olarak, evrim iki faktörden etkilenir, yani genetik varyasyonlar şeklindeki genetik faktörler ve doğal seçilim şeklindeki çevresel faktörler.

Genetik Varyasyonların Evrime Etkileri       

Genetik varyasyonun varlığı, tamamen aynı fenotip olan iki kişinin yokluğuna neden olur. Genetik varyasyon evrimde çok etkilidir çünkü bir popülasyondaki genetik varyasyon ne kadar fazlaysa, popülasyonun çevresel değişikliklere ve hastalığa uyum sağlama şansı o kadar artar.

Evrimdeki genetik çeşitlilik, mutasyonlar, eşeyli üremenin yanı sıra göç ve küçük nüfus büyüklükleri nedeniyle de meydana gelebilir.

  • Mutasyon

Mutasyonlar, bir türün hücrelerinde DNA düzenlemesinde değişikliklere neden olabilir. Bir türdeki mutasyon oranı genellikle yavaştır ve evriminin boyutu için çok küçük görünebilir. Ancak oran, üretilen cinsiyet hücrelerinin sayısı ve nesillerin sayısı ile çarpılırsa, mutasyonların sayısı olağanüstü olacaktır.

  • Eşeyli üreme

Cinsel üreme, her iki ebeveynden gelen genlerin rekombinasyonu nedeniyle genetik çeşitlilik üretme eğilimindedir.

  • Göç

Bir popülasyondaki alellerin popülasyonun üyeleri arasında çiftleşme yoluyla hareketi, göç veya gen akışı olarak bilinir. Bireylerin bir popülasyondan diğerine hareketi, o popülasyondaki genlerin sıklığında değişikliklere yol açan gen göçüne neden olur.

(Ayrıca okuyun: Biyolojide Evrim Teorisine Giriş 3)

  • Küçük Nüfus Büyüklüğü

Nüfus büyüklüğü, bir popülasyondaki genetik varyasyonun oluşumunda yer alan tüm mekanizmaları etkileyecektir. Nüfus büyüklüğü büyükse, meydana gelen değişiklikler bir bütün olarak popülasyonun genetik yapısını etkilemez. Bununla birlikte, popülasyon boyutu küçükse, meydana gelen göç, mutasyonlar ve ölümler, popülasyonun genetik yapısı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Doğal Seleksiyonun Evrime Etkisi

Doğal seçilim, bir popülasyon için bir seçim aracı görevi görür. Uyum sağlayabilen canlılar hayatta kalmaya devam ederken, uyum sağlayamayan canlılar yok olacak veya yok olacaktır. Yönlü seçim, dengeleyici seçim ve yıkıcı seçim olmak üzere 3 tür doğal seçilim vardır.

  • Yön Seçimi

Yönlü seçilim, bir popülasyonu aşırı bir özelliğe yönlendiren bir tür doğal seçilimdir. Örneğin, Biston betularia kelebeği durumunda, meydana gelen seçim, Biston betularia putih'inkinden daha uyumlu olan bir Biston betularia siyah popülasyonuna yol açtı.

  • Sabitleme Seçimi

Dengeleyici seçim, iki uç karakter arasında bir ara karakteri koruyan bir seçim türüdür. Bir örnek, doğmakta olan bebeğin ağırlığıdır. Araştırmalar, orta kilolu bebeklerin hayatta kalma olasılığının daha yüksek olduğunu, oysa büyük kilolu bebeklerin doğumda birçok komplikasyon yaşadığını ve düşük kilolu bebeklerin genellikle erken doğduğunu ve birçok sağlık sorunu olduğunu göstermiştir.

  • Yıkıcı Seçim

Yıkıcı seçim, seçimi dengelemenin aksine bir seçim türüdür. Yıkıcı seçim, iki aşırı karakteri koruyacak ve ortadaki karakterleri ortadan kaldıracaktır. Örneğin, Afrika hileci kelebeği zehirli bir kelebeği taklit ederek avcılarından kaçma yeteneğine sahiptir.

Farklı alanlarda, bu hileci kelebeklerin farklı özelliklere sahip olduğu ortaya çıkıyor. Seçim, daha çok zehirli bir kelebeğe benzediği için beyaz ve turuncu gibi aşırı renk desenlerini tercih ederken, orta karakter olan turuncu beyaz karakter korunmuyor.