Coğrafi Araştırma: Tanım, Metodoloji ve İşlev

Araştırma, sistematik adımlarla gerçekleştirilen bilimsel bir faaliyettir. Araştırma, bilimin gelişmesi ve problem çözme için yararlı olan bilgiyi elde etmek için bir fenomene cevap bulmayı amaçlar. Diğer bilim dallarında olduğu gibi, coğrafyayı geliştirmek ve coğrafi olaylarla ilgili sorunları çözmek için coğrafi araştırmalar da yapılmaktadır.

Coğrafi araştırma nesneleri arasında jeosfer, atmosfer, hidrosfer, kriyosfer ve biyosfer bulunur. Jeosfer ( jeosfer ), dünya yüzeyinin görüntüsünü ifade eder. Atmosfer ( atmosfer ), dünyanın hava katmanının bileşiminin bir resmidir. Hidrosfer ( hidrosfer ), yeryüzündeki suların durumunu ifade eder. Kriyosfer ( kriyosfer ), dünyanın bir buz tabakasıyla kaplı yüzeyidir. Son olarak biyosfer ( biyosfer ), yeryüzünde yaşayan canlıları ifade eder.

Coğrafi Araştırmanın Niteliği

Coğrafi araştırmanın beş özelliği vardır. Birincisi, dünyadaki olaylarla ilgili. Bunun dışında bu araştırma, çeşitli biçimlerde çevre koşullarını da tanımaktadır.

Bu çalışma alanındaki araştırmalar, insanların doğa ve çevresi ile etkileşimdeki rolünü de belirleyebilir. Coğrafi araştırma, bölgeler arasındaki karşılaştırmaları görmeyi ve dünya yüzeyindeki alanların özellikleri hakkında bilime bilgi vermeyi de kolaylaştırabilir.

Araştırma Yöntemleri

Coğrafi araştırmayı yürütürken, yaygın olarak kullanılan beş araştırma yöntemi vardır: alan çalışmaları, haritalama, görüşmeler, niceliksel ve bilimsel araçların kullanımı.

Saha çalışmaları , araştırma konusu alan veya alanlardaki doğrudan gözlemlerdir. Mesele şu ki, araştırmacılar dünyanın yüzeyini ve insan faaliyetlerini doğrudan bilebilir ve anlayabilir. Araştırmacılar, saha çalışmaları yaparak dünya yüzeyinin özel özelliklerini daha ayrıntılı olarak bulabilirler.

(Ayrıca şunu okuyun: Sosyal Araştırmada 4 Veri Toplama Tekniği)

Sonraki yöntem haritalandırmadır . Bu, haritalanacak alan veya alanla ilgili çeşitli bilgileri seçip seçerek yapılır. Araştırmacı, bir seçim yaparak, yalnızca haritadaki yeri, deseni ve coğrafi özellikleri tanımlamak için gereken nesne bilgilerini dahil edebilir.

Görüşmeler ayrıca bazen coğrafi araştırmada, ankete katılanlardan araştırma için önemli olan şeyler hakkında önemli bilgiler bulmak için kullanılır. Araştırmacılar, yanıtlayanların cevaplayacağı sorular sorarlar. Bu yöntem genellikle bilinmesi gereken bilgilerin gözlemle elde edilemediği durumlarda kullanılır.

Nicel , matematiksel ve istatistiksel hesaplamaları içeren bir araştırma yöntemidir. Genel olarak, araştırmanın test sonuçları bilgisayar yardımı kullanılarak işlenecektir. Bu yöntem, araştırmacıların karmaşık bilgileri basitleştirmelerine yardımcı olur. Araştırmanın sonuçları basitçe sunulabilir.

Son olarak, bu araştırma bilimsel yollarla da yapılabilir , bir örnek uzaktan algılamadır. Uzaktan algılama, araştırmacıların, saha çalışmaları yoluyla ulaşılması zor olan Dünya yüzeyini tanımlamasına ve incelemesine yardımcı olur.

Coğrafi araştırma işlevleri keşif işlevi, doğrulama işlevi ve geliştirme işlevi olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir.

Keşif işlevi, araştırmanın, gelişmekte olan coğrafya yararına araştırmada bulunan yeni kavramlara, teorilere veya ilkelere katkıda bulunabileceği anlamına gelir. Doğrulama işlevi, incelenen probleme karşı ortaya konan hipotezin doğruluğunu test eden araştırmayı ifade eder. Son olarak, geliştirme işlevi, araştırmanın incelenen probleme karşı önerilen hipotezin doğruluğunu test ettiği anlamına gelir.