Coğrafyanın İlkeleri Nelerdir?

Coğrafya kelimesi Yunanca, Dünya anlamına gelen coğrafya ve açıklama anlamına gelen graphos'tan gelmektedir. Bugün, coğrafyayı, yeryüzündeki fiziksel ve insan fenomenleri arasındaki konum benzerlikleri ve mekansal farklılıkları inceleyen bir bilim olarak biliyoruz. Coğrafya ayrıca çeşitli coğrafi olayları açıklamak için kullanılan coğrafi ilkelere sahiptir.

Coğrafyanın dört ilkesi vardır, yani dağıtım ilkeleri, karşılıklı ilişki, açıklama ve koroloji veya mekansal. Bu dört ilke, uzaydaki çeşitli coğrafi olayları açıklamak, tanımlamak, incelemek ve analiz etmek için temel oluşturur.

Dağıtım Prensibi

Dağıtım veya dağıtım ilkesi, dünya yüzeyine eşit olmayan ve düzensiz bir şekilde yayılan coğrafi olayları ve olayları incelemek için kullanılır. Semptomlar veya fenomenler, fiziksel fenomenler veya sosyal fenomenler şeklinde olabilir. İncelenen coğrafi olaylar, manzaralar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar olabilir.

(Ayrıca okuyun: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tanımı ve Bileşenleri)

Bu ilke, fenomenler arasındaki genel ilişkiyi ortaya çıkarmak için kullanılabilir. Dağıtım ilkesi, gelecekteki koşulları tahmin etmek için de kullanılır. Dağıtım ilkesinin örnekleri, flora ve faunanın dünyadaki dağılımı, su potansiyelinin dağılımı ve dünyadaki göçmen nüfusun dağılımıdır.

İlişki İlkesi

İlişki ilkesi, bir uzaydaki bir fenomen ile başka bir coğrafi fenomen arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemek için kullanılır. Bu birbiriyle ilişkili ilişki, fiziksel fenomenler ve sosyal fenomenler arasında gerçekleşebilir. Kısacası bu ilke, bir alandaki semptomlar arasındaki ilişkiyi yıkmak için kullanılabilir.

Karşılıklı ilişki ilkesinin bir örneği, kuraklığın La Nina fenomeni sonucu meydana gelmesi, yukarı havza bölgesinde ormansızlaşma nedeniyle sel fenomeni olmasıdır.

İlke Açıklama

Coğrafyanın bir sonraki ilkesi, açıklama ilkesidir. Bu ilke, dünya üzerinde meydana gelen ve gözlemlenebilen semptomların daha fazla açıklamasını sağlamak için kullanılır. Bu semptomların ve olayların dağılımı ve ilişkisi veriler, grafikler ve haritalar şeklinde sunulabilir.

Tanımlama ilkesinin örnekleri, Doğu Cava eyaletindeki işsizlik oranının tasviri, dünyadaki tektonik plaka harita şeması ve Güneydoğu Asya bölgesindeki okyanusların haritasıdır.

Korolojinin İlkeleri

Koroloji ilkesi, diğer ilkeleri birleştirdiği için kapsamlı bir coğrafi ilkedir. Bu ilkede, her coğrafi fenomen veya fenomen, dağıtım, karşılıklı ilişki ve açıklama ilkeleri birleştirilerek incelenir. Koroloji ilkelerini kullanan bir değerlendirme, bölgeler arasındaki semptomlar, fenomenler ve gerçeklerdeki farklılıkları gösterebilir.

Koroloji prensibinin kullanımına bir örnek, hava sıcaklığı probleminin belirlenmesi, kırsal ve kentsel alanlardaki hava sıcaklığı farklılığı, kırsal alanların ortaya çıkış nedenleri ve köydeki ağaç sayısının kentsel alanlara göre kırsal alanlardaki hava sıcaklığına etkisi üzerine araştırma yapılması gerekmektedir.