4 Sosyal Araştırmada Veri Toplama Teknikleri

Öğrenilen teori ve bilgileri kullanarak problemleri çözmek için sosyal araştırmalar yapılır. Araştırma, öğrencilerin çalışmalarını tamamlamadan önce de bir gerekliliktir. Sosyal araştırma yoluyla, incelenen materyali gerçek dünyaya uygulamamız ve toplumda meydana gelen kalıpları tanımamız gerekiyor. Araştırma yaparken, yapılması gereken veri toplama tekniklerini de belirlememiz gerekir.

Veri toplama teknikleri, araştırmacılar tarafından sahada veri elde etmek için kullanılan yöntemlerdir. Sosyal araştırmada, anketler, literatür çalışması, görüşmeler ve gözlemler gibi yaygın olarak kullanılan birkaç teknik vardır.

Anket

Bir anket veya anket, yanıtlayanlar tarafından genellikle yazılı olarak cevaplanacak soruların sorulduğu bir veri toplama tekniğidir. Anket, araştırmacılar katılımcılara göre bir popülasyonun algılarını veya alışkanlıklarını bilmek istediklerinde kullanılır. Dağıtılmış anket, girilen soruların geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmek için önceden test edilmelidir. Anket, basılı veya çevrimiçi anket şeklinde olabilir .

Literatür incelemesi

Yaygın olarak kullanılan veri toplama teknikleri de literatür çalışmalarıdır. Kütüphane çalışmaları, araştırma konusuyla ilgili kitaplardan, bilimsel makalelerden, haberlerden ve diğer güvenilir kaynaklardan ilgili verileri toplar.

(Ayrıca şunu okuyun: Sosyal Araştırma Yöntemleri: Tanım ve Koşullar)

Literatür çalışması, araştırma yapmanın arka planını güçlendirebilir ve daha yeni araştırmalar üretebilmemiz için önceki çalışmaları incelememize izin verebilir.

Röportaj

Araştırma için ihtiyaç duyulan bilgileri elde etmek için görüşmeler soru cevap yoluyla cevaplayıcılar veya bilgi verenlerle yapılmıştır. Görüşmeler, araştırılacak konuyla ilgili bilgi veren kişilerden bilgi veya öznel algı toplamak için kullanılır. Önceki araştırmacılar mülakat sorularını önceden hazırlamalıdır. Bir ankete benzer şekilde, mülakat sorularının yetenekleri açısından test edilmesi gerekir, böylece araştırmacılar gerekli verileri elde edebilir.

Gözlem

Gözlem, doğrudan gözlem yoluyla veri toplama tekniğidir. Araştırmacılar, duyuları kullanarak gözlemlenecek çalışma nesnesinin yerinde gözlemlerini yaparlar. Araştırmacılar, gözlemci veya yabancı olarak konumlandırılmıştır. Gözlem kullanarak veri toplarken, araştırmacılar notları veya kayıtları kullanabilir. Gözlem katılımcı olabilir, yani araştırmacı gözlem nesnesine katılıp onunla birlikte faaliyetler gerçekleştirdiğinde.