Çizim Modellerinin Temel Kavramları

Çizim sürecinde, sadece tüm fikirleri çizim ortamına koyma becerisine ihtiyaç yoktur. Ancak çizim sürecinde uygulanması gereken kavramları ve prosedürleri bilmelisiniz. Özellikle model çizme sürecinde, aynı anda bir resim oluşturmak için gözle görme ve ölçülen el hareketlerinin bir kombinasyonunu gerektirir. O halde model çizerken bilinmesi gereken temel kavramlar nelerdir?

Bir model çizmek, model olarak kullanılan bir nesneyi çizmek şeklinde bir sanat aktivitesidir. Hem cansız hem de canlı nesneler olmak üzere her tür nesne model olarak kullanılabilir. Bu arada, model çizme kavramı, bir nesne oluşturmak için görme ve el hareketlerini birleştirme faaliyetidir.

Ortaya çıkan görüntünün orijinal nesneye benzemesi için modelin çizilmesinde doğruluk gereklidir. Kompozisyon, oran, denge ve ritim / birlik dahil güzel bir görüntü oluşturmak için bir model çizerken dikkate alınması gereken birkaç ilkenin olduğu yerlerde.

(Ayrıca şunu okuyun: Çizim ve Teknikleri Anlama)

  1. Kompozisyon

Kompozisyon, nesneleri güzel ve çekici görüntüler oluşturacak şekilde düzenlemenin bir yoludur. Kompozisyon, görüntü nesnesinin şekli, rengi ve arka planı aracılığıyla düzenlenebilir. Görüntü nesnesinin konumuna bağlı olarak 3 tür kompozisyon vardır, yani:

  • Simetrik Kompozisyon yani model olarak kullanılan görüntü nesnesi hem şekil hem de boyut olarak sağ ve sol arasında dengeli bir konumda düzenlenmiştir.
  • Asimetrik Kompozisyon, yani model olarak kullanılan görüntü nesnesi, hem şekil hem de boyut olarak dengesiz bir konumda düzenlenir, ancak yine de oranlarına dikkat edilir.
  • Merkezi Kompozisyon, yani model olarak kullanılan görüntü nesnesi, orantı ve dengeye dikkat edilerek, odak pozisyonu veya gözlemcinin dikkatinin odak noktası ile görüntü düzleminin ortasında düzenlenir.
  1. Oran

Oran, bir nesnenin parçalarının ideal oranı ve kombinasyonudur.

  1. Denge

Denge, ebe ile görüntü nesnesi arasındaki uygunluktur, böylece uyumlu bir görüntü üretilir.

  1. Ritim / Birlik

Birlik, birbirini destekleyen görüntü nesnelerinin düzenliliğidir.

Bunun yanında bu ilkelere dikkat ettiyseniz yapılması gereken, modelin çizilmesindeki aşamalardır. Bir model çizerken bilinmesi gereken birkaç adım olduğu yerde, yani modeli gözlemlemeniz gereken ilk aşama, ikinci adım eskiz yapmaya başlar, model için ayrıntıları çizmeye başladığınızda adım, dördüncü adım görüntünün sonuçlarını renklendirir ve son adım tamamlamadır.