Bilim ve Teknolojinin Gelişmesinin Dünya Üzerindeki Etkisi

Teknolojik gelişmeler şu anda çok hızlı büyüyor, bu kaçınılmaz çünkü Bilim ve Teknolojinin (Bilim ve Teknoloji) gelişmesinden kaynaklanan birçok yenilik var. Bu tabii ki bir ülke üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, böylece daha hızlı bir gelişmeye yol açabilir, ufku genişletebilir ve insanları eğitebilir.

Bilim ve teknolojinin tanımının kendisi, teknoloji alanında içgörü ve yetenek katabilecek bir bilgi kaynağıdır. Bilim ve teknolojide sağlanan ilerlemeler artık insan yaşamı için kolaylık ve rahatlık sağlamaktadır.

Bununla birlikte, her şeyin doğal yasasına uygun olarak, bir değişiklik kaçınılmaz olarak döngüye dahil olan her taraf için belirli yan etkiler getirecektir. Peki bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesinin dünya için siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve hukuki açıdan olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

Bilim ve teknoloji ilerlemesinin olumlu etkisi

Siyasi Yönler

Bilim ve teknolojinin gelişmesi, demokratik özgürlük ve açıklık gibi değerleri Dünya ulusunun düşünce ve katılımının ilerlemesini etkiledi. Bu değerler, temiz, dürüst, adil ve toplumun özlemlerini iyi karşılayabilen bir hükümetin devamlılığı için iyi bir kontrol aracı olacaktır.

Ekonomik Yönler

Ekonomi açısından bilim ve teknolojideki gelişmeler, yabancı yatırımı teşvik etme, halkın refahını artırma, istihdam olanaklarını ve döviz alımını artırma ve yerli üretime uluslararası pazarlar açma potansiyeline sahiptir.

Sosyo-Kültürel Yönler

İnternetin ve gelişmiş araçların ortaya çıkışı, birisinin herhangi bir yerden ve her zaman bilgi edinmesini kolaylaştırdı. Günlük aktivitelerde verimliliği artırmada da rol oynar.

Yasal Hususlar

Bilim ve teknolojideki gelişmeler savunma ve güvenlik üzerinde etkili olacak, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları talepleri güçleniyor. Bunun yanı sıra daha şeffaf, profesyonel ve daha sorumlu kolluk görevlerine olan talep de güçleniyor.

(Ayrıca okuyun: 2020 Teknoloji Trendleri, Edutech'te Neler Var?)

Ek olarak, yararlı ve genel olarak halk yanlısı olan yasal düzenlemeler ve yasal düzenlemelerin yapılması da güçlendirilecektir.

Bilim ve teknolojinin gelişiminin olumsuz etkisi

Siyasi Yönler

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte demokratik özgürlük ve açıklık gibi değerlerin toplum tarafından yanlış yorumlanması mümkündür. Bu, ülkedeki siyasi istikrarı bozabilir.

Ekonomik Yönler

Ekonomi alanında, bilim ve teknolojinin gelişimi zararlı olabilir çünkü yerel ürünleri baskı altına alan serbest ticareti artırabilir, serbest rekabet nedeniyle sosyal eşitsizlik ortaya çıkar, ülke ekonomisinin yabancılar tarafından kontrol edilme olasılığı ortaya çıkar ve daha da kötüsü, ekonomik düzenleme mekanizması tamamen piyasa tarafından düzenlenir, böylece hükümet sadece hareket eder. regülatör.

Sosyo-Kültürel Yönler

Bilim ve teknolojideki bu ilerleme, hazcılığın yanı sıra tüketici bir yaşam tarzı ve bireyciliğe de yol açabilir. Bu, elbette ki bir kişi bilim ve teknolojinin etkisini iyi kabul edemiyorsa sosyal eşitsizliği tetikliyor. Ayrıca sosyal ve dini değerlerin aşınmasına ilişkin endişeler de var. Teknolojik gelişmeler bazen birisi diğer insanlarla ilişkilerini unutup tarafından çalmak örneğin dini normları ihlal yapabilirsiniz Nerede hack bir finans kurumu ve benzeri içine.

Yasal Hususlar

Hukuk alanında bilim ve teknolojideki ilerlemelerin, toplumun ulusal birliği ve bütünlüğü, ulusal güvenliği ve istikrarı bozan anarşist eylemleriyle sonuçlanacağından korkulmaktadır. Bu nedenle, bilim ve teknolojinin bir ülke üzerindeki etkisiyle başa çıkmada bir çözüme ihtiyaç vardır ki bu teknolojik gelişmeler birçok insanın yararına kullanılabilsin. Bunlardan biri, halkın refahını ve ulusun entelektüel yaşamını ilerletmek için Pancasila, yani Tek Tanrı ilkelerine uygun olması gereken ve 1945 Anayasası tarafından desteklenen bilim ve teknolojinin gelişmesidir.

Ayrıca ekonomik dayanıklılığı olan bir ülkenin çok taraflı kurumlara çok fazla bağımlı olmayacağı, daha çok yerli hammadde kullanarak yerli üretimi güçlendireceği ve halka yöneleceği umulmaktadır.