Hidrolojik Döngü ve İçinde Oluşan Süreçler

Su, insanlar ve diğer canlılar için temel bir ihtiyaçtır çünkü su olmadan canlılar yaşayamazlar. İnsanlar günlük ihtiyaçları için her zaman su kullansalar da, aslında su miktarı hidrolojik döngü adı verilen bir süreç nedeniyle her zaman sabittir. Hidrolojik döngü nedir ve nasıl oluşur?

Hidrolojik döngü, suyun atmosferden dünyaya geçip atmosfere geri döndüğü bir dizi aşamadır. Bu hidrolojik döngü, yeryüzündeki su miktarının göreceli olarak aynı olmasına neden olur. Uzmanlara göre, yeryüzündeki toplam suyun 1.38 milyar km3'e ulaştığı ve bu suyun hacminin aynı miktarda olduğu ancak hidrolojik döngüde daima dinamik olarak hareket ettiği yerde.

Deniz suyunun güneş ışığı ile ısıtılması, sürekli çalışabilen hidrolojik döngü sürecinin anahtarıdır. Su buharlaşır, ardından yağmur, kar, sulu kar ve kar (sulu kar), hafif yağmur veya sis şeklinde yağış olarak düşer.

Yolda, çökeltinin bir kısmı tekrar buharlaşabilir veya doğrudan düşebilir, bu daha sonra bitkiler tarafından yere ulaşmadan önce durdurulur. Yere ulaştıktan sonra hidrolojik döngü sürekli hareket etmeye devam eder.

(Ayrıca okuyun: Hidrosfer Dinamikleri ve Yaşam Üzerindeki Etkisi)

Hidrolojik bir döngü oluşturmak için, içinde buharlaşma, terleme, süblimleşme, durdurma, yoğunlaşma, ileri alma, çökeltme, akma ve sızma dahil olmak üzere meydana gelen birkaç süreç vardır.

Buharlaşma , güneşten ısınarak suyun denizler, göller ve nehirler gibi su kütlelerinden buharlaşması sürecidir. Güneşin ısısıyla buharlaşan su yükselecek ve daha sonra bulut haline gelecektir. Temel olarak, özellikle kurak mevsimde güneşin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla su buhar olur.

Terleme , bitkilerdeki suyun stomalar veya yaprak ağzı yoluyla buharlaşması işlemidir.

Süblimasyon , buz üzerinde herhangi bir erime sürecinden geçmeden gerçekleşen buharlaşma sürecidir.

Kesişme , yağmur suyunun bitkilerde tutulması ve daha sonra buharlaştırılarak tekrar atmosfere verilmesi işlemidir.

Yoğuşma , bu tek hidrolojik döngü süreci, su buharı şeklinde atmosferdeki su damlacıklarına dönüşerek bulutların oluştuğunu gösterir. Bu süreç, belirli atmosferik rakımlarda düşük hava sıcaklığının etkisiyle oluşur.

Advection , su damlacıklarının (bulut şeklinde) yatay olarak bir yerden başka bir yere taşınması işlemidir. Bu süreç rüzgarın etkisiyle gerçekleşir.

Yağış , suyu yağmur şeklinde yeryüzüne bırakma işlemidir. Yağış, düşük sıcaklıklara sahip bir bölgede meydana gelirse, kar yağışına neden olur.

Run off , yağmur suyunun dünya yüzeyinde meydana gelen yüksek bir yerden daha alçak bir yere hareketidir.

Sızma , suyun toprak gözeneklerinden toprağa sızması işlemidir. Bu işlem sonucunda yağmur suyu yeraltı suyu olarak depolanabilir. Bu yeraltı suyu yavaş yavaş denize geri akacak.