Alternatif Enerji Türleri

Alternatif enerji, bunun beklenmedik sonuçları olmadan geleneksel yakıtların yerini almayı amaçlayan tüm kullanılabilir enerji kaynaklarını ifade eden bir terimdir. Genel olarak bu terim, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne dayanan küresel ısınmaya büyük katkı sağlayan yüksek karbondioksit emisyonları nedeniyle çevreye zarar veren hidrokarbon yakıtların kullanımını azaltmak için kullanılır.

Yıllar içerisinde alternatif enerjiyi oluşturan şeyler, kullanımlarında farklı amaçlarla da olsa ortaya çıkan birçok enerji seçeneği nedeniyle değişmiştir. Güneş enerjisi, su enerjisi ve rüzgar enerjisi dahil olmak üzere bazı alternatif enerji örnekleri vardır.

Peki alternatif enerji elektrik kaynağı olarak nasıl kullanılabilir? (Görseli göster)

Temel olarak, güneş enerjisi ısı enerjisine ve ışık enerjisine bölünebilir. Her iki enerji türü daha sonra güneş panelleri tarafından emilir. Güneş enerjisi buradan evler ve ofisler gibi elektrik gerektiren çeşitli yerlere veya binalara iletilir.

(Ayrıca şunu okuyun: Kirliliği Azaltabilecek Çevre Dostu Enerji Türleri)

Alternatif enerji sadece elektrik üretimi için değil, aynı zamanda araç yakıtı, örneğin biyoyakıt için de kullanılabilir. Biyoyakıt , jatropha, mısır ve tatlı patateslerden gelen bir alternatif enerji türüdür.

Biyoyakıtların yanı sıra biyokütle de var. Biyokütle , örneğin insan ve hayvan atıklarının atılması veya bertaraf edilmesi gibi canlılardan gelen bir enerji kaynağıdır. Sonuçta ortaya çıkan gaz formundaki işleme biyogaz denir.

Hmm…. Kulağa kirli gelebilir ama biyogaz atıkları azaltabilir, biliyorsunuz. Ayrıca biyogaz, biyokütleden gelen gaz doğrudan atmosfere salınmadığı, ancak bir enerji kaynağı olarak işlendiği için sera etkisini azaltabilir.

Yukarıda bahsedilenlerin dışında, kullanabileceğimiz birçok başka enerji var. Bunlardan bazıları jeotermal enerji, hidrojen enerjisi ve okyanus dalgası enerjisidir.