Sosyal Değerleri Anlamak ve Türleri

Bireyler, bir topluluk grubunun daha küçük parçalara ayrılamayan en küçük parçasıdır. Sosyolojide birey, bir şeyler yapan bir öznedir ve diğer insanlarla etkileşimlerinin bir sonucu olarak sosyal bir üründür. Kişi doğduğundan beri toplumda hakim olan değerlere ve normlara uygun davranmayı ve davranmayı öğrenmiştir. Böylece sosyal değerler ve normlar onun bir parçası haline geldi.

Şimdi, sosyal değerler ve normların kendisinden bahsederken, bu tartışmada onları özellikle sosyal değerler konusunda daha ayrıntılı olarak parçalamaya çalışacağız. Bunun ne anlama geldiğini bilen var mı?

Kelimenin tam anlamıyla değerler, insanlarda neyin iyi neyin kötü olduğuna dair düşünceler olarak yorumlanabilir. Örneğin, bisikletten düşen bir arkadaşa yardım etmeyi iyilik olarak görürken, bir testi kopya çekmenin tam tersi olduğunu düşünürüz.

Sosyal değerler, bir kişinin sahip olduğu bireysel değerlerden doğar. Dernek yoluyla, bu bireysel değerler nihayet birçok kişi tarafından onaylanır, böylece toplumda geçerli olan sosyal değerler haline gelirler.

Sosyal Değer Türleri

Prof.Dr. Notonegoro, değerler Maddi değerler, Hayati değerler ve manevi değerler dahil olmak üzere üç türe ayrılır.

Maddi değer , insanların fiziksel unsurları için yararlı olan bir şeydir. Örneğin içecekler, yiyecek ve giyim.

(Ayrıca şunu okuyun: Sosyal Eylemin Tanımı)

Hayati değer , faaliyetlerin yürütülmesinde insanlar için yararlı olan her şeydir. Örneğin, bir taksi şoförü için bir araba ve bir romancı için bir bilgisayar.

Manevi değer , insan ruhu için yararlı olan her şeydir. Manevi değerler güzellik, hakikat ve dini değerler olarak ikiye ayrılır.

Sosyal değerlerin çeşitli özellikleri vardır:

  • Topluluk üyeleri arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak bir topluluk inşasıdır
  • Topluluk içinde yayıldı
  • Sosyalleşme yoluyla oluşmuştur (öğrenme süreci)
  • İnsanların sosyal ihtiyaçlarını ve memnuniyetini karşılama çabasının bir parçasıdır
  • Kişinin kişisel gelişimini etkileyebilir
  • Topluluk üyeleri üzerinde farklı bir etkiye sahiptir
  • Birbirleriyle ilişkili olma ve bir değer sistemi oluşturma eğiliminde

Toplumda bu değer, her bireysel eylemin temelini oluşturur. Ek olarak, değerler, başkalarının haklarına müdahale etmemek için her bir kişinin eylemlerini düzenleme ve sınırlama işlevi de görür.