Üç boyutlu sanatla ne kastedilmektedir?

Güzel sanatlar, sanatsal fikirlerin ifade aracı olarak görsel teknolojiyle insanlar tarafından yaratılan bir sanat dalıdır. Sanat dalının ortaya çıkışı, estetik ve sanatsal unsurları içeren fiziksel eserler şeklinde ifadelerin ifade edilmesinde esneklik sağlayabilir. Ama güzel sanatlarda üç boyutlu sanat denen şeyin olduğunu biliyor musunuz? O nedir?

Üç boyutlu sanat eserleri, yalnızca uzunluk ve genişlik ile sınırlı kalmayan, aynı zamanda derinliği ile de sınırlı olan veya alanı olan sanat eserleri olarak da bilinen sanat eserleridir. Bu ek derinlik, iki ve üç boyutlu sanat eserlerini ayıran şeydir.

Üç boyutlu sanat eserlerinde malzeme ve ortam yumuşak malzemeler ve ortam ile sert malzemeler ve ortam olarak ikiye ayrılır. Bu güzel sanatın 5 özelliği vardır:

  • Uzunluk, genişlik, yükseklik veya kalınlık ölçüsüne sahiptir
  • Çeşitli yönlerden veya pozisyonlardan görülebilir
  • Tek başına, sunum için başka alanlar gerektirmez
  • 3 boyutlu çalışmalarda mekan gerçek, yapay değil
  • Ahşap, çimento, kuru kil ve metal gibi sert malzemelerden yapıldıkları için dayanıklıdır.

Evde, alışveriş merkezlerinde, sergilerde gündelik hayatta üç boyutlu sanat eserlerini rahatlıkla bulabiliriz. Bu sanat eserinde yer alan örnekler:

Heykel

Heykel, üç boyutta kendini gösteren sağlam bir formdur. Heykelde kullanılabilen üç teknik vardır: Keski tekniği, fırlatma tekniği ve baskı veya döküm tekniği.

(Ayrıca şunu okuyun: İki Boyutlu Güzel Sanatlar, Nedir?)

Seramik sanatı

Yanma sürecinden geçmiş bir kil şekli. Seramik sanatında kullanılabilen dört teknik vardır: döner / gren teknikleri, masaj teknikleri, haddeleme teknikleri ve baskı teknikleri.

Dokuma

İyi bir esnekliğe sahip üç boyutlu biçimde dokunan, yaygın olarak kullanılan bambu, rattan ve sentetik malzemelerdir. 3 boyutlu dokuma bambunun sonuçları genellikle ev mobilyası biçimindedir, ancak zamanla dokuma bambunun yaratıcılığı artık moda dünyasına giriyor.

Üç Boyutlu Güzel Sanatlar Eserlerinin Estetik Değeri

İki boyutlu sanatta olduğu gibi, üç boyutlu sanat eserlerinin estetik değeri, sanat unsurları ve destekleyici ilkeler tarafından inşa edilir. Nerede, bu sanat eserindeki estetik değer faktörü nesnel ve özneldir.

Estetiğin nesnel değeri, sanat eserinin güzelliğinin kendisi biçimindedir ve çıplak gözle görülebilir. Bu arada estetik değer özneldir, sadece gözün görsel olarak emdiği fiziksel unsurlarda değil, izleyicinin zevkiyle belirlenen güzellik biçiminde.