Bilimsel Yöntem: Tanım, Terimler ve Aşamalar

Bir sorunla karşılaştığımızda ne yaparız? Cevap kesinlikle bir çözüm veya sorundan çıkış yolu aramaktır, değil mi? Durum ne olursa olsun, vasat, sıra dışı, hatta daha bilimsel olmasını isteyin. Kesin olan bir şey var ki, bu konuda her zaman yapabileceğimiz belirli yollar vardır. Örneğin bilimsel nitelikteki sorunlar için, bu yöntemi bilimsel yöntem olarak kabul ediyoruz.

Bilimsel yöntem, bilim adamlarının araştırmada karşılaşılan problemleri çözmek veya bunlara cevap bulmak için kullandıkları sistematik bir yöntemdir. Araştırmanın kendisi, bilimsel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen bir bilginin doğruluğunu bulma, geliştirme ve test etme girişimidir.

Bilimsel Yöntem Gereksinimleri

Sistematik, tutarlı ve operasyonel olmak üzere bilimsel yöntemler yazarken gerekli olan çeşitli koşullar vardır.

(Ayrıca şunu okuyun: Baştan Sona Bilimsel Çalışmanın Yapısını İnceleme)

Sistematik , yani bilimsel yöntemde yer alan unsurların mantıksal bir sırada düzenlenmesi gerektiği anlamına gelir; Tutarlı , yani öğeler arasında bir eşleşme var. Örneğin amaç, ortaya konulan problemin formülasyonuna uygun olmalıdır; ve İşlemsel , yani bilimsel yöntemin araştırmanın nasıl yürütüldüğünü açıklayabileceği anlamına gelir.

Bilimsel Yöntem Aşamaları

Bilimsel yöntemi yazmanın beş temel aşaması veya aşaması vardır. Problemleri formüle etmekten, bilgi toplamaktan, hipotezler oluşturmaktan, deneyler ve veri analizi yapmaktan, sonuç çıkarmaktan araştırma sonuçlarını iletmeye kadar.

1. Sorunları Formüle Etme

Sorunlar genellikle bilimsel bir çalışma yapılarak cevaplanması gereken sorular biçimindedir.

Sorunu formüle ederken dikkate alınması gereken birkaç şey var:

  • Sorun bir soru cümlesi olarak ifade edilmelidir
  • Problemin ifadesi kısa, öz, açık ve anlaşılması kolay olmalıdır.
  • Problem formülasyonu çözülebilecek bir problem olmalıdır.

2. Bilgi Toplama

Sorunu formüle ettikten sonra, yapmamız gereken bir sonraki adım bilgi veya veri toplamaktır. Bu, bilimsel dergiler veya önceden var olan diğer araştırmalar gibi literatürü gözlemleyerek veya inceleyerek yapılabilir.

3. Hipotezler Geliştirin

Sonraki aşamada gözlemler yaptıktan ve veri aldıktan sonra yapmamız gereken şey bir hipotez oluşturmak. Bir hipotez, hala araştırma yoluyla kanıtlanması gerektiğinden, hala olası olan bir soruna geçici bir cevaptır.

4. Deneyler Yapmak

Önceki aşamada yaptığımız hipotezin veya geçici cevabın doğruluğunu test etmek için yapmamız gereken bir deney veya araştırma yapmaktır. Doğru verilerin elde edilebilmesi için araştırma dikkatlice yapılmalıdır.

(Ayrıca şunu okuyun: Giriş bölümünü düzgün ve doğru yazmak, nasıl?)

5. Verileri Analiz Edin

Bu aşamada, araştırma sonuçlarından elde ettiğimiz veriler daha sonra kaydedilir ve analiz edilmesi kolay olacak şekilde grafikler veya diyagramlar halinde işlenir.

6. Sonuç Çıkarın

Sonuçlar, kişisel görüşün etkisi olmaksızın, deneysel sonuçlara dayalı olarak dikkatlice çıkarılır. Sonuç, önerilen hopithesisin gerçek cevabıdır.

7. Araştırma Sonuçlarının Bildirilmesi

Son adım, araştırmanın sonuçlarını yazılı raporlar şeklinde veya tartışma forumları ve seminerler yoluyla başkalarına iletmektir.