Dramatik Metinlerde Konu, Eylem ve Çatışma

Dizi izledin mi, hatta oynadın mı? Hikaye anlatımından farklı olarak, drama temelde her karakter için oyuncu gerektirir. Kısacası drama, yaşamı oyunculuk davranışı veya aşamalı diyalog yoluyla anlatan bir hikaye veya hikayedir. Dramadaki olay örgüsünün düzgün ve sıralı çalışması için önceden bir drama metni hazırlanmıştır.

Drama metni, farklı kullanımları nedeniyle kesinlikle kısa öykülerden veya diğer metinlerden farklıdır. Öyleyse bunu yazmaya başlamadan önce, ilk olarak içindeki konusu, bölümü ve çatışmayı tanımlayalım.

Dramatik Metin Yapısı

Genel olarak drama metinleri önsözlere, epiloglara ve diyaloglara bölünebilir.

Prolog, kuklacı veya anlatıcı tarafından aktarılan hikayenin açılış kelimeleri, girişi ve arka plan açıklamasıdır. İşlevi, izleyiciye dramanın içeriği hakkında bir giriş niteliğindedir. Önsözün yanı sıra, anlatıcı sonsözü de sahnelenen dramadan bir sonuç veya bir mesaj şeklinde iletir.

Drama metninde her karakterin oynadığı bir diyalog da vardır. Dramada diyalog, yönelim, zorluklar ve çözümü içerir.

Oryantasyon, zaman ve yerin ayarını belirleyen giriş kısmıdır. Oryantasyon, bir sahnenin karakterlerini ve durumlarını tanıtmak için de kullanılır. Bu bölümde, komplikasyon bölümüne girmeden önce çatışmalar tanıtılmaktadır.

Karmaşıklık, oryantasyonda değinilen çatışmayı geliştiren başka bir kısımdır. Burada ana karakter engellerle karşılaşmaya başlar ve hedeflerine ulaşmak için mücadele etmek zorundadır.

Çözüm bölümüne girmeden önce karakterin kaderini belirleyen bir zirve var. Karakterlerin bu doruk noktasında gerçekleştirdiği eylemler, çözümde, yani komplikasyonlar bölümünde karşılaşılan sorunların çözümünde etkili olacaktır.

Dramatik Bir Metnin Öğeleri

Drama metni, ayar, karakterizasyon, diyalog, tema ve mesaj veya mesaj gibi çeşitli unsurlardan oluşur.

Arka plan, bir el yazmasındaki açıklamadır. Arka plan, yer ayarı, zaman ayarı ve sahne ayarı olarak ikiye ayrılır. Ayar, drama performansını desteklemek için gereklidir, böylece seyirciler ve oyuncular her sahnenin bağlamını anlayabilir ve deneyimleyebilir.

Karakterizasyonlar dramadaki karakterleri ve rolleri yansıtır. Drama metnindeki karakterler başarısız karakterler, ideal karakterler, statik karakterler ve iyi gelişmiş karakterler olarak ikiye ayrılır. Başarısız bir karakter, diğer karakterlerin özelliklerini vurgulayan bir karakterdir. İdeal karakter bir kahraman gibi davranır ve iyi davranır. Statik karakter, dramanın başından sonuna kadar hiç gelişmeyen bir karakterdir. Son olarak, iyi gelişmiş bir karakter, drama boyunca karakter gelişimini deneyimleyen bir karakterdir.

Bir sonraki unsur diyalog. Diyalog, bir dramadaki iki veya daha fazla kişi arasındaki konuşmadır. Diyaloğu jestler veya karakter hareketleri takip etmelidir. İzleyicinin duyabilmesi için telaffuz da daha net olmalıdır.

Drama metni ayrıca hikayenin ana fikrini sağlayacak bir temaya da ihtiyaç duyar. Tema güçlü olmalı ve ağırlıklı olarak metin ve performansa yansıtılmalıdır.

Sonuncusu bir mesaj veya mesajdır. Mesajlar, dinleyiciler tarafından ders olarak kullanılabilmeleri için drama yoluyla iletilecek önemli şeylerdir.