Açıklamalı Metin Yazmayı Öğrenme Aşamaları Nelerdir?

Bir açıklama metni, bir fikri, ana düşünceyi, görüşü, bilgiyi veya bilgiyi etkileme niyeti olmaksızın okuyucu tarafından özümsenen açıklayan veya tanımlayan bir yazı biçimidir. Bu, okuyucuların bilmesi için fikrimizi basitçe ilettiğimiz anlamına gelir.

Serginin metni gerçeklerden ve fikirlerden oluşuyor ve belirli bir dil yapısı ve kuralları var. Bu metni derlemeden önce yazım adımlarına bakalım!

Konunun Belirlenmesi

Diğer metinlerde olduğu gibi, bir açıklama metni de içinde tartışılacak bir konuyu gerektirir. Dolayısıyla bu metni oluşturmak istediğimizde yapmamız gereken ilk şey konuyu bulup belirlemektir.

(Ayrıca şunu okuyun: Sergi Metninin Biçimini ve Yapısını Anlamak)

Önemli kabul edilen konuları, yani kamuoyunun dikkatini çeken ve yararlı olan konuları kullanabiliriz. Buna ek olarak, ilginç konular da gündeme getirilebilir çünkü bunlar güncel (yeni), olağanüstü ve benzersizdir. Eh, her ne kadar ustalaşılan şeyleri veya konuları bilgiye uygun olarak tartışırsak yanlış bir şey olmasa da, özellikle de pek çok insan bunları bilmiyorsa.

Toplama Malzemeleri

Konuyu belirledikten sonraki ikinci adım, okuyucunun elindeki problem hakkında bir fikir edinmesi için metne dahil edilecek malzemeyi toplamaktır. Gerçeklere dayalı materyallerin toplanması, metindeki argümanımızı da zenginleştirecektir. Bu şekilde okuyucular zihniyeti ve neden bir olay veya problemin bu şekilde gördüğünü anlayabilir.

Okuyucuların Önerileri

Yazmaya başlamadan önce okuyucularımızı veya yazacağımız metnin hedefini belirlemeliyiz. Metinlerimiz küçük çocuklar için mi? Aynı yaştaki arkadaşlar? Yoksa yetişkin mi? Bu şekilde belirlenen konuları ne kadar derin tartışacağımızı belirleyebiliriz. Okuyucu tanımlama ayrıca metinde kullanılan dilin seçimini ve stilini ayarlamamıza yardımcı olur.

Çerçeve Geliştirme

Bu bölümde, daha önce topladığımız konu ve verilere dayalı olarak bir açıklama metni yazmaya başlayabiliriz. Sergi metninde konunun belirlenmesi önemli hale gelir, böylece yazı sistematik hale gelir. Serginin metin yapısında bir tez, bir dizi argüman ve bir yeniden onaylama var. Bu yapıyı kullanarak konunun bölümlerini bölebiliriz.

Bir tezde, sorun veya konu hakkındaki gerçekleri görüşlerimizle birlikte açıklarız. Ardından, argüman dizisindeki konu hakkındaki görüşümüzü destekleyen argümanlar ekliyoruz. Son olarak, sergi metni, öneri ve tavsiyeleri içeren bir yeniden onaylama ile kapatılır.

Sergi Metni Düzenleme

Yazmayı bitirdikten sonra metnimiz bitti mi? Henüz değil! Metindeki hataları veya net olmayan kısımları bulmak için bir düzenleme işlemi yapmalıyız. Bu süreçte, açıklama metnindeki çeşitli yönleri, yani içerik, yapı ve dil kuralları yönlerini değerlendiriyoruz.

İçerik açısından, tartışılan konuların çekiciliğini, argümanların geçerliliğini ve açıklanan gerçeklerin eksiksizliğini değerlendiriyoruz. Yapı açısından, metnin bölümleri arasındaki düzenlemenin bütünlüğünü ve doğruluğunu görüyoruz. Son olarak, metindeki kelimelerin doğruluğunu ve kullanımını değerlendirmeyi unutmayın. Metnimiz çocuklar içinse, çok karmaşık terimler kullanmayın. Ayrıca metinde yazma hataları veya noktalama işaretleri olup olmadığını kontrol edin ve düzeltin.