Çeşitli Maddeler ve Özellikleri

Günlük yaşamda genellikle çeşitli biçimlerdeki nesnelerle karşı karşıyayız. Ama madde denen şeyin parçacıklardan oluşan bir madde olduğunu biliyor musunuz? Bu parçacıklar, hissedilebilen, görülebilen veya hissedilebilen bir nesne (madde) oluşacak şekilde düzenlenir ve birbirine bağlanır.

Pekala, nesneler veya maddeler hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, tartışmayı sonuna kadar takip edin, böylece çeşitli maddeleri veya nesneleri ve bunların özelliklerini bilip anlayabilirsiniz.

Yukarıda belirtildiği gibi, nesneler veya maddeler, parçacıkların birbirine bağlanacağı parçacıklardan oluşur. Bu bağ, çeşitli maddeleri açıklar. Bu durumda, katılar, sıvılar ve gazlar olmak üzere birkaç türü vardır.

  • Katı

Katı, sabit bir şekle ve hacme sahip, sağlam ve dövülebilir bir madde veya nesnedir. Ek olarak, katılar ısıyı emebilir. Bu katıların örnekleri mermerler, taşlar, duvarlar, ahşap ve demirdir.

  • Sıvı

Sıvı, sabit bir hacme sahip ancak şekli yere veya kaba göre değişen bir madde veya nesnedir. Bir bardağa su döktüğümüzde su bir bardak formunda olacak ama hacim aynı kalacak. Sıvı maddelere örnek olarak benzin, bardakta çay, su ısıtıcısında içme suyu ve bardakta şurup verilebilir.

(Ayrıca şunu okuyun: Maddelerin Moleküler Özelliklerini İncelemek)

  • Gazlı Madde

Gaz halindeki maddeler, her zaman yere veya kaba göre değişen hacim ve şekle sahip maddeler veya nesnelerdir. Bu gaz halindeki maddenin özellikleri görülemez ancak hissedilebilir ve genel olarak gaz renksizdir. Gaz halindeki maddelerin örnekleri arasında hava, oksijen (O2), karbon dioksit (CO2), balonlar, bisiklet lastikleri ve motosiklet lastikleri bulunur.

Parçacık Teorisi

Katı, sıvı ve gaz arasındaki farklardan biri de parçacıkların düzenlenmesidir. Bunun nedeni parçacıkların çok küçük olması, dolayısıyla çıplak gözle görülememesidir. Bu nedenle, parçacıkların bileşimi ve özellikleri, madde biçiminde çok belirleyicidir.

Katı madde: Katı bir nesnenin molekülleri arasındaki ve birbirine çok yakın olan mesafe, en güçlü moleküller arası çekici kuvvete sahiptir.

Sıvı: Bir sıvının molekülleri arasındaki çekim, bir katınınkinden daha küçüktür, ancak gaz halindeki bir maddeninkinden daha büyüktür. Sıvı olan bir sıvının sabit bir formu yoktur.

Gaz halindeki madde: gaz molekülleri rastgele hareket eder. Gazlar en küçük moleküller arası çekimlere sahiptir, bu nedenle net bir şekle sahip değildirler. Moleküller arasındaki mesafe birbirinden çok uzaktır, gazların yoğunluğu ve viskozitesi katı ve sıvılardan çok daha küçüktür.