Rutherford'un Atom Teorisinin Avantaj ve Dezavantajları

Bilimin gelişmesiyle birlikte, bilim adamları tarafından atomla ilgili bir dizi teori geliştirildi ve insan uygarlığını etkiledi, özellikle fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ilerleme sağladı. Atom biliminin gelişmesiyle, atomların dizilişinin nasıl olduğunu veya atomların birbirleriyle nasıl bir bağ oluşturacak şekilde reaksiyona girdiğini öğrenebiliriz.

Atom modelini önceki bilim adamlarından geliştiren bilim adamlarından biri, Rutherford atom teorisi olarak bilinen Ernest Rutherford'du (1911). Bu atom teorisinde Rutherford, atomun merkezi bir çekirdeğe sahip olduğunu veya genellikle negatif yüklü elektron bulutuyla çevrili bir nekleus olarak adlandırıldığını söyledi. Rutherford'un atom teorisi, alfa (a) parçacıkları kullanarak ince bir altın tabakası (folyo) vurarak deneylere dayanmaktadır.

Daha önce, pozitif yüklü ve düz hareket eden, ince kağıt yapraklarına nüfuz edebilecekleri büyük penetrasyona sahip olan alfa parçacıkları bulunmuştur. Deney aslında JJ Thomson'ın atomun gerçekten pozitif bir katı top olup olmadığı ve alfa parçacıklarına maruz kaldığında yansıtılıp bükülmeyeceği konusundaki fikrini test etmeyi amaçlıyor.

Rutherford'un gözlemlerinden, alfa parçacıklarının çoğunun altın folyodan bükülmeden geçtiği, atomdaki boşluğun çoğunun boş olduğu bulundu. Ek olarak, çok az parçacık yolundan sapmıştır, yani atomun pozitif yükü çok az yer kaplar. -Α parçacığının küçük kısmı 1800'e kadar saptırıldığında, yani tüm pozitif yük ve altının atomik kütlesi, çekirdek adı verilen atomun içinde çok küçük bir hacimde yoğunlaşır.

(Ayrıca şunu okuyun: Thomson'ın Atomik Teorisini tanımak)

Rutherford'un atom teorisinin avantajları, diğerlerinin yanı sıra, çok karmaşık atom yapısını açıklamak için anlaşılması kolaydır, atom çekirdeği etrafındaki bir elektron yörüngesinin şeklini açıklayabilir ve elektronların çekirdek etrafındaki hareketini tanımlayabilir.

Maalesef, Rutherford'un atom teorisinin birçok zayıf yönü vardır ve bunlar arasında bu teori atomun kararlılığını açıklayamaz. Elektrodinamik yasalarına göre, elektronlar radyasyonun bir sonucu olarak elektromanyetik dalgalar yaymak zorundadır. Elektronun enerjisi sürekli olarak azaltılmalıdır ve elektronun yörüngesi onu çekirdeğe götüren bir spiral haline gelir ve sonuç olarak atomun çökmesi gerekir, ancak bu hiç olmaz.

Diğer bir zayıflık, Rutherford'un atom teorisinin atomun kararlılığını açıklamamasıdır. Nerede, dönen elektronlar enerji kaybedecek ve sonunda mümkün olmayan çekirdeğe düşecektir.