Pancasila'nın Konumunu ve İşlevini Anlamak

Pancasila, Dünya devletinin temelidir. Buna atıfta bulunarak, Pancasila, Anayasa ile birlikte, her devlet politika yapımında da referans olarak kullanılmaktadır. Ama sadece bu da değil, Pancasila aynı zamanda ulusun ideolojisidir, yani Pancasila, Dünya vatandaşları olarak davranışta rehberimizdir.

Pancasila, daha sonra 1945 Anayasasının Önsözü haline gelen Cakarta Şartı'ndan doğmuştur.Cakarta Şartı'nda yapılan değişiklikler, başlangıçta "Yandaşları için İslam hukukunu uygulama yükümlülüğüne sahip İlahiyat" yazan ve ardından "Yüce Tanrı" olarak değiştirilen ilk emirde yer almaktadır.

Şimdi, çoğumuzun onu ezberlediğini söyleyelim - birinci ve beşinci ilkelerden, tarihini incelemek, ama yine de uygulamak kolay bir şey değil. Özellikle de Pancasila'nın konumunu ve işlevini anlamıyorsak.

Şimdi soru şu: Pancasila'nın dünyadaki konumu ve işlevi nedir?

Pancasila'nın Konumu ve İşlevi

Devletin temeli olan Pancasila, dünyanın kurulması için güç haline gelen vakıftır. Bu aynı zamanda Dünya ulusunun ruhudur, yani Pancasila'nın ruhu Dünya ulusunu canlandırabilir. Ulusal bir kişilik olarak Pancasila, Dünya ulusunu ve diğer ulusları ayıran kendine özgü bir tarza sahiptir.

Pancasila aynı zamanda tüm kanunların kaynağıdır. Bu, Dünyada derlenen ve uygulanan tüm yasaların Pancasila'ya dayandığı anlamına gelir. Asil bir anlaşma olarak, Dünya insanları tarafından yapılan Pancasila, halkın sesini temsil eden bir anlaşmadır. Pancasila aynı zamanda Dünya ulusunun adil ve müreffeh bir ülke olma ideallerini ve hedeflerini yansıtır.

Ulus ve devletin yaşamındaki tek ilke olan Pancasila, toplumu yöneten norm olarak görülüyor. Pancasila, gelişimin ahlaki olarak gelişimin buna başvurması gerekir.

Pancasila'nın anlamı

Pancasila'nın anlamı, devletin temeli ve ulus için yaşam görüşü olarak ikiye ayrılabilir.

Devletin temeli olan Pancasila, devletin temeli veya felsefesidir. Pancasila ayrıca devlet idare sistemini düzenler ve eyalet yönetiminin uygulanmasının temeli olur. Bu arada, bir ulusun yaşam görüşü olarak Pancasila, tutum ve davranışta bir kılavuzdur. Bu, Dünya insanları olarak eylemlerimizin Pancasila ile çatışmaması gerektiği anlamına gelir. Bu, Pancasila'da belirtildiği gibi ulusun ideallerine ve hedeflerine ulaşılması için yapıldı.