İki Matrisin Benzerlikleri Nasıl Anlaşılır?

Zaten bildiğimiz gibi, Matematikte bir matris, satırlara ve sütunlara göre sayıların bir düzenlemesidir ve daha sonra 2 parantez arasına yerleştirilir. Matris elemanlarının düzenlemesini çevrelemek için kullanılan köşeli parantezler parantezler () veya parantezler [] olabilir.

Yatay olarak düzenlenmiş bir öğe veya öğe koleksiyonuna satır adı verilirken, dikey olarak düzenlenmiş öğe veya öğe koleksiyonuna sütun adı verilir.

Bir matrisin boyutuna matris sırası denir. A matrisinde 3 satır ve 2 sütun varsa, bu durumda A matrisinin sırası 3 x 2'dir. Aynı sayıda satır ve sütuna sahipse aynı sıra olarak adlandırılır.

(Ayrıca şunu okuyun: Matris Türlerini Bilin, Nelerdir?)

Ancak, aynı sıradaki matrisler otomatik olarak aynı olan iki matris haline gelmez. İki matrisin aynı kabul edilmesi için karşılanması gereken iki koşul vardır:

  1. Matrisin ikinci mertebesi eşittir.
  2. A ve B matrislerindeki elemanlar aynıdır ( tüm i ve j için a ij = b ij )

İki özdeş matris ve iki farklı matrisin örneklerini görmek için tıklayın

Oh evet, sadece tazelemek için, matematikteki matrisler de birkaç türe ayrılmıştır, biliyorsunuz. Sütun matrisleri, satır matrisleri, kare matrisler, köşegen matrisler, özdeşlik matrisleri, skaler matrisler, sıfır matrisler, transpoze matrisleri ve simetri matrislerini içerir.