Mikroskop ve parçalarını tanıyın

Bazılarınız mikroskoplara oldukça aşina olabilir. Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük nesneleri görmek için kullanılan bir araçtır. Genellikle bunu hemen hemen tüm laboratuvarlarda bulacağız. İşi küçük organizmaları (mikroskobik) gözlemleyebilmekti.

Işık kaynağına bağlı olarak mikroskop, ışık mikroskobu ve elektron mikroskobu olarak ikiye ayrılır. Işık mikroskobunun kendisi ayrıca iki ana gruba ayrılır, yani gözlem faaliyetlerine ve gerçekleştirilen gözlem faaliyetlerinin karmaşıklığına dayanır.

Gözlemsel faaliyetlerine dayanarak, ışık mikroskobu, yüzeyi gözlemlemek için diseksiyon mikroskobu ve hücrelerin içini gözlemlemek için monoküler ve binoküler mikroskoplara bölünmüştür. Bu arada, yapılan gözlemlerin karmaşıklığına bağlı olarak mikroskop, basit bir mikroskop (genellikle öğrenciler tarafından kullanılır) ve bir araştırma mikroskobu (karanlık alan, floresan, faz kontrastı, Nomarski DIC ve konfokal mikroskoplar) olmak üzere 2 kısma ayrılır.

Mikroskop yapısından bahsedersek, bu aracın bilmemiz gereken birkaç parçası var. Genel olarak bu, optik kısım ve optik olmayan kısım olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Peki, hangisi optik bölüme ait ve hangisi optik olmayan? İşte açıklama.

Optik Parçalar

Mikroskobun optik kısmı, bir objektif mercek ve oküler mercekten oluşur. Objektif lens, nesnenin görüntüsünü büyütme işlevi görürken, Oküler Lens, gözlemcinin gözüne yakın yerleştirilmiş bir mercektir.

(Ayrıca şunu okuyun: İnsan gözünü dışarıdan içeriye tanıma)

Ek olarak, objektif lensin takılı olduğu bir Revolver da vardır. Tabanca, objektif merceğin büyütme oranını değiştirmeye yarar.

Optik olmayan kısım

Mikroskobun optik olmayan kısmı, diyafram, kondansatör, mikrometre, makrometre, mikroskop kolu, ayna, masa nesnesi, kayar kelepçe (hazırlık) ve mikroskop ayakları ve kollarını içerir.

Diyafram

Diyafram, kondensere ne kadar ışık gireceğini düzenleme işlevi görür

Kondansatör

Yoğunlaştırıcı, aynadan preparatlara ışık toplamaya hizmet eder.

Makrometre

Makrometre, mikroskop gövdesini hızlı bir şekilde yükseltmeye veya alçaltmaya yarar.

Mikrometre

Mikrometre veya ince çevirici, mikroskop gövdesini yavaşça yükseltmeye veya alçaltmaya yarar.

Mikroskop Kılıfı

Mikroskop kolu, mikroskobu hareket ettirirken mikroskobu tutmak için bir yer görevi görür.

Ayna

Ayna, ışık kaynağını yoğunlaştırıcıya doğru yansıtmaya yarar.

Nesne Tablosu

Nesne tablosu, gözlemlenecek hazırlıkları koyma yeri olarak hizmet eder.

Kelepçe

Kelepçe, gözlenirken kaymaması için preparatı sıkıştırmaya yarar.

Mikroskop Ayağı

Mikroskop ayağı, mikroskobu desteklemeye yarayan kısımdır.