Tamsayıları ve Örnekleri Anlamak

Matematik hakkında konuşmak, sayıları tartışmadan kesinlikle tamamlanmış sayılmaz. Sayının kendisi, saymak ve ölçmek için kullanılan matematiksel bir kavramdır. Bunu (bir sayıyı) temsil etmek için kullanılan sembol veya sembol, sayı veya sayı sembolü olarak adlandırılır. Matematikte sayı kavramı yıllar içinde sıfırları, negatif sayıları, rasyonel sayıları, irrasyonel sayıları ve karmaşık sayıları içerecek şekilde genişletilmiştir.

Tamsayıları Anlamak

Bu sayılar arasında, diyelim ki rasyonel sayılar, ayrıca kesirlere ve tam sayılara bölünmüştür. Tamsayının kendisi, tam sayıları, doğal sayıları, asal sayıları, bileşik sayıları, sıfır sayıları, bir sayıları, negatif sayıları, tek sayıları ve çift sayıları içeren bir sayılar kümesidir.

Negatif sayıları tam sayılarla birleştirdiğimizde tamsayılar elde edilir. Sembol, Almanca'dan gelen 'Zahlen' ve sayı anlamına gelen 'Z' harfidir.

Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}

Pozitif sayılar kümesi, doğal sayılar olarak bilinir. Doğal sayı artı sıfıra tam sayı denir. Tam sayılar artı negatif sayılar kümesine tamsayı denir.

Sayı doğrusuna dayanarak, sayı doğrusundaki her tamsayının soldaki herhangi bir tam sayıdan daha büyük olduğunu ve bunun tersi olduğunu biliyoruz.

Sayı doğrusu her iki tarafta da sonsuza kadar devam eder. Buna dayanarak, ne en küçük ne de en büyük tam sayı vardır.

Diğer tam sayıları takip eden 'a' tamsayıları için Değer Sonrası olarak bilinir. Yani sıfırdan sonraki değer 1, 3'ten sonraki değer 4 ve -3'ten sonraki değer -2'dir. Bu arada, tamsayıdan önce sol tarafta bulunan 'a' tamsayısı, önceki değer olarak bilinir. Örneğin, 3'ten önceki değer 2'dir, -4'ten önceki değer -5'tir.

Tamsayının yönü, sayı satırında 0'ın sağında veya 0'ın solunda bulunan (+ veya -) simgesiyle gösterilir.

Pozitif tamsayı

Negatif tam sayı

Sayı 0 (Sıfır)

Tamsayı İşlemleri

Tam sayıların toplanması

+3 ve +2 ekleyin

Bunun için önce 2 birimi 0 rakamının sağına kaydırdık, sonra 3 birim 2 rakamının sağına kaydırdık. Sonuç olarak, 5 birimin tamamını sıfırdan kaydırdık.

Örnek 2: Pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar eklemek için

-3 ve +2 ekleyin

İlk önce 2 birimi sağa sıfırdan, ardından 3 birimi sola kaydırın. Genel olarak, 1 birimi sıfırdan (-1) sola kaydırdık.

Not : İki tamsayı eklediğimizde, sayılara eklenen semboller değişmez.

Misal:

3 + (+4) = 3 + 4 = 7

5 + (-3) = 5-3 = 2

Tam sayıları çıkar

+2'yi + 3'ten çıkarın

Önce 3 birimi sağa sıfırdan, ardından 2 birimi sola kaydırın. Sonuç olarak, 1 birimi sıfırdan sağa kaydırdık.

Not: Başka bir tam sayı olan bir tamsayıyı çıkardığımızda, işareti değiştiririz ve ardından iki sayıyı birbirine ekleriz.

Misal:

3 - (+5) = 3-5 = -2

(-4) - (-6) = (-4) + 6 = 2

Tam sayıların çarpımı

Aynı sembolle iki tamsayıyı çarparken, mutlak bir değer kullanıyoruz ve sonuç pozitif bir semboldür. Pozitif x pozitif = pozitif, Negatif x Negatif = Pozitif.

Örnek: +4 x +5 = 20 veya -2 x -5 = 10

Tamsayı bölümü

Atha teşekkür olarak dört arkadaşına 4 oyuncak bebek vermeyi planlıyor. 12 bebeği var. Eşit olarak dağıtılırsa, her arkadaşa 3 oyuncak bebek verilir. Bu bir paylaşım sürecidir. Bundan 12: 4 = 3 olduğunu biliyoruz

Original text