Etkili Cümleler Yazmayı Öğrenin

Dünya insanları olarak her gün kullandığımız dil Dünya dili. Çocukluğumuzdan beri çalıştığımız ve kullandığımız için bazen dilin yapısına ve doğru kelimelerin kullanımına daha az dikkat ediyoruz. Sonuç olarak, resmi durumlarda etkili cümleler yazmamız istendiğinde güçlüklerle karşılaşmamız nadir değildir.

Ama ne tür bir cümle etkilidir? Günlük sohbette kullandığımız cümlelerden farkı nedir?

Öncelikle, bir cümlenin ne olduğuna ve nasıl oluştuğuna dikkat etmeliyiz. Cümleler, ister nokta (.), Soru (?) Veya ünlem işareti (!) Olsun, bir özne, yüklem, nesne ve daha sonra bir noktalama işaretiyle biten bir tamamlayıcı veya açıklamadan oluşan bir cümleden oluşur. Eğer öyleyse, doğru cümleler otomatik olarak etkili cümleler haline gelecek mi?

İlle de değil, biliyorsun. Etkili cümle, doğru ve doğru Dünya dilinin kurallarını izleyen bir cümle veya kelime sırasını ifade eder. Bu, bu cümleyi kurarken gelişmiş yazım kurallarına (EYD) uymamız gerektiği anlamına gelir.

Etkili Cümleler Nasıl Oluşturulur?

Etkili bir cümle oluşturmak için karşılanması gereken birkaç koşul vardır. Birincisi ve en önemlisi EYD uyumludur. Doğru kelime sırası dışında, yazım kurallarına da dikkat etmeliyiz. Bazen, sıklıkla karşılaştığımız kelimelerin yazılışı EYD ile tutarsız hale gelir. Bu nedenle, tam olarak doğru olmadığını düşündüğümüz bir kelimenin yazılışı varsa, onu doğrudan Büyük Dünya Dil Sözlüğü'nde (KBBI) kontrol etmek daha iyidir.

(Ayrıca okuyun: Sergi Metninin Öğelerini Bilin)

İkincisi, bu cümle sistematik olmalıdır. Belki SPOK dizisini ezberledik, ancak cümle oluştururken, özellikle bileşik cümleler yazarken her zaman uygulamamız gerekmiyor. Cümlelerimizin doğru sırada olmasını sağlamak için cümle içinde hangi konu, yüklem, nesne ve tanımın olduğunu işaretleyebiliriz.

Üçüncüsü, cümleler kelime israfı değildir ve sözlü değildir. Cümleleri daha az önemli kelimelerle yapılandırmayın, böylece cümlenin iç içe geçmiş ve anlaşılması zor görünebilir. Cümleleri kısa ve öz yapın, böylece iletmek istediğiniz mesaj okuyucular tarafından kolayca anlaşılabilir.

Dördüncüsü, etkili bir cümle, birden fazla yorumu olmayan bir cümledir. Bu, iletmek istediğimiz mesajın okuyucu tarafından hemen anlaşılacağı anlamına gelir. Belirsiz cümlelerden kaçınmak için özlü ve EYD'ye uygun cümleler kurmamız daha iyidir. Başka insanlardan da farklı şekilde yorumlamadıklarından emin olmak için yazımızı okumalarını isteyebiliriz.

Yukarıdaki dört nokta, etkili cümleler yazmak için gerekliliklerdir. Kulağa karmaşık geliyor ama alışırsak doğru cümleyi yazmakta zorlanmayacağız. Duyarlılığımızı, örneğin haber makaleleri gibi çok sayıda doğru yazılmış metni okuyarak da artırabiliriz. Böylelikle EYD'ye göre yazmaya da yönelmiş oluyoruz.